Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Tillfällig återgång till yttre tjänst kan bli aktuellt

För att säkerställa att polisen kan upprätthålla kärnverksamhet har det beslutats att myndigheten ska förbereda poliser, som haft andra arbetsuppgifter under en period av max 5 år, för att tillfälligt kunna återgå till arbete i yttre tjänst.

På grund av coronapandemin och risken för en hög sjukfrånvaro så ska samtliga polisregioner och avdelningar genomföra en inventering avseende poliser som under de senaste fem åren har arbetat i yttre tjänst men som nu har andra arbetsuppgifter och som är aktuella för en tillfällig återgång. De poliser som bedöms ha förutsättningar ska genomgå kompetenshöjande insatser för att tillfälligt kunna tjänstgöra i den yttre verksamheten.

– Det här gör vi för att polisen ska kunna fortsätta genomföra sitt grunduppdrag. Om vi ställs inför ett scenario där många poliser inte kan jobba så behöver vi ha förberett oss på bästa sätt och då är det här en del i det. Vi hoppas att genom att förse poliser med tillräcklig kompetens för att tillfälligt kunna tjänstgöra i den yttre verksamheten så står vi stadigare inför kommande månaderna. Utifrån inventeringen och olika bedömningar så hoppas vi att det kan röra sig om runt 1000 medarbetare som skulle kunna bli aktuella, säger Per Engström, nationell kommenderingschef i den nationella särskilda händelsen Corona.

För att skapa förutsättningar för att medarbetarna tillfälligt ska kunna återgå till arbete i yttre tjänst, krävs att medarbetaren bedöms ha tillräcklig kompetens och att arbetsgivaren förser medarbetaren med korrekt utrustning, erbjuder medarbetaren de kompetensutvecklingsinsatser som krävs för att uppdatera sina kunskaper och ger medarbetaren en lokal introduktion på den arbetsplats där medarbetaren ska verka.