Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Lyckad trafikinsats i region Mitt

Polispatruller genomför kontroll på E4

Bild: Lars Hedelin/Polisen

En gemensam insats i trafiken med trafikpolisen, poliser från ingripande verksamheten (IGV), gräns polisen och Arbetsmiljöverket genomfördes den 23-24 april 2020.

Trafikinsaten bedrevs på E4 vid kontrollplatsen Gävle Norr och på lv 583 vid Mårdängssjön (gamla E4), mellan klockan 09:00-02:00. Trafiken i båda riktningarna kontrollerades, med något mera fokus på den norrgående trafiken. Det fanns inte utrymme för att kontrollera alla fordon som passerade p.g.a. den höga trafikinsiteten på vägsträckorna.

Resurser och samverkan

Samverkan i insatsen skedde inom region Mitt med poliser från Uppsala, Hudiksvall, Gävle och Sandviken. Under dagen genomfördes kontrollerna vid kontrollplats Gävle Norr längs E4.

Vid 18-tiden, stängde Trafikverket av E4 varför kontrollen flyttades till Mårdängssjön längs länsväg 583. Trafikanter var tvungna att åka länsväg 583 och kunde således inte passera obemärkta norr- eller söderut.

Under insatsen kontrollerades runt 700 fordon. De flesta var lätta fordon men ett 30-tal var tunga lastbilar.

Arbetsmiljöverket var på plats med två medarbetare och kontrollerade att anställda till åkerier hade adekvat utbildning, ex utb i att manövrera bakgavelliftar och dylikt. Några av åkeriföretagen hade brister i detta och kommer utredas ytterligare av Arbetsmiljöverket.
Tillsammans i insatsen genomförde man ett 25-tal kontroller av lastsäkring.

- Det var en bra genomförd insats med bra resultat, men man blir samtidigt skrämd över vad som färdas på våra vägar, säger polisområdeschef Per Ågren i polisområde Gävleborg.

Resultat vid insatsen

Några av resultaten vid insatsen:

5 st drograttfylleri (var av ett i kombination med alkohol)
2 st grova olovliga körningar
1 st tung lastbil togs enl. TBL§7, (Trafikbrottslagen)
14 st flygande inspektioner av fordon

250 gram marijuana i beslag
ca 40 st plantor marijuana i beslag
6 st ringa narkotikabrott
2 st ringa dopingbrott

1 st vapenbrott
1 st brott mot lagen om explosiva varor
4 st ADR-kontroller ( farligt gods på väg)
20 st vägningar av fordon och ekipage

3 st hindrande av fortsatt färd
49 st ordningsböter, utfärdade på plats för diverse brister
4 st körkortomhändertagande
34 st inre utlänningskontroller där gränspolisen kontrollerade giltigheten på pass m.m.