Två dagar med Solskur i Helsingborg

Kraftfullt slag mot den våldsamma kriminaliteten i Helsingborg.

Under två dagar, tisdag och onsdag denna vecka, genomförde olika enheter inom polisen i nordvästra Skåne operation Solskur som sker inom ramen av den större nationella operation Rimfrost. Ett mindre antal poliser från andra polisområden deltog också.

Avsikten med aktionen var att störa de kriminella krafter som bland annat använder explosiva varor och vapen i sin våldsanvändning. Tidigare i år utfördes operation Vårsol, vilket var en liknande aktion från polisen i nordvästra Skåne, och även den gav riktigt goda resultat. Operation Solskur gav ett antal positiva effekter där polisen, Tullverket, Helsingborgs stads miljöförvaltning samt Kronofogden samverkade på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Bland annat kunde 500 000 kronor mätas in av Kronofogden, en person kunde gripas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse då en hemgjord sprängladdning påträffades. Dessutom kunde ammunition beslagtas liksom ett stort antal husrannsakningar i polisiärt intressanta miljöer genomföras. Lokalpolischefen Sven Holgersson i Helsingborg summerar insatsen:

- En fantastisk väl genomförd operation där övriga myndigheter var med på ett synnerligen aktivt sätt. Det är precis så här vi ska arbeta även i fortsättningen. Det ska vara riktigt besvärligt att vara kriminell i Helsingborg och det blir det också när jag har sådan här polispersonal, säger Sven Holgersson.

Även Tullverket deltog med en relativt stor styrka och även den myndigheten ansåg att operationsdagarna i Helsingborg burit frukt.

- Vi är mycket nöjda med insatsen. Bland annat beslagtogs farliga föremål, vi genomförde ett antal husrannsakningar samt kontrollerade näringsidkare och klubbar. När vi är flera myndigheter som samverkar har vi mer befogenheter och uppnår ännu mer resultat, säger Martin Petersson, biträdande gränsskyddschef på Tullverket i Helsingborg.

Det ska nämnas att polisens nya hjälpmedel UAS, eller drönare, användes flitigt under operationen. Dels för att dokumentera och bevaka, men även störa droghandel och annan kriminalitet. Fler myndighetsgemensamma insatser är redan under planering.

Insatsen i siffror:

1st Farligt föremål
1st Gripen – Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse
14st Husrannsakan
13st Kontroll hos näringsidkare
5st Kontroll av ”svartklubbar”
4st Brott mot vapenlagen (mindre mängder ammunition)
1st Stöld av plånbok
21st Narkotikabrott – ringa (bruk samt innehav)
1st Drog RF
1st Grov olovlig körning
2st Brott mot knivlagen
3st Brott mot alkohollagen
1st Brott mot punktskattelagen
1st Brott mot tobakslagen
45st PL19§ (kroppsvisitation)
6st PL20a§ (genomsök av fordon)
1st DNA-topsning
122st Tullkontroller enligt LPK (Lagen om punktskattepliktiga varor) i fordon. (Tullverkets handläggning)