Tidsbegränsade föreskrifter om utbildning av väktare och skyddsvakter

På grund av behovet att begränsa smittspridningen har Polismyndigheten nu beslutat om tidsbegränsade föreskrifter med anledning av covid-19.

Den 17 april 2020 fattade Polismyndigheten beslut om tidsbegränsade lättnader i några av de regler som styr utbildning av väktare och skyddsvakter. Skälet är att spridningen av covid-19 gör att det inte går att hålla utbildningar som vanligt.

De tidsbegränsade reglerna innebär bland annat att:

  • Vissa väktare och skyddsvakter får ett år längre på sig att gå fortbildning
  • Praktikperioden för vissa väktare (s.k. praktisk yrkesträning) får pågå tolv i stället för fyra månader och
  • Ämnet akutsjukvård får ledas av den som har gått Svenska rådet för Hjärt/Lungräddnings instruktörsutbildning.

Den 29 maj 2020 fattade Polismyndigheten beslut om nya tidsbegränsade föreskrifter om utbildning av väktare. Reglerna innebär att vissa som går väktargrundutbildning får skjuta upp en del fysiska moment från del 1 till del 2 av utbildningen.  Även här är skälet att begränsa spridningen av covid-19.