137 omhändertagna körkort i region Stockholm

I samband med skolstarten i förra veckan genomförde polisen en nationell trafikinsats med fokus på hastighet och trygghet. I polisregion Stockholm stoppades över tusen fordon under en vecka.

I polisregion Stockholm rapporterades det in totalt 1178 hastighetsöverträdelser mellan 17-23 augusti. I 137 fall var överträdelsen så pass allvarlig att polisen omhändertog körkortet. Bland annat stoppades en förare som körde 142 km/h på en 80-sträcka.

Den nationella trafikveckan innebär fler kontroller på landets vägar, ofta vid strategiskt utvalda platser som vid förskolor, skolor och lokala skadedrabbade sträckor.

Resultat fördelat på polisområden samt enheter och sektioner

Polisområde Stockholm nord:

Hastighetsöverträdelser: 141 Omhändertagna körkort: 7

Polisområde Stockholm syd:

Hastighetsöverträdelser: 361 Omhändertagna körkort: 69

Polisområde Stockholm City:

Lokalpolisområde Södermalm: Hastighetsöverträdelser: 87 Omhändertagna körkort: 3

Lokalpolisområde Norrmalm: Hastighetsöverträdelser: 212 Omhändertagna körkort: 16

Polisområde Gotland

Hastighetsöverträdelser: 90 Omhändertagna körkort: 3

Trafiksektionen och övriga sektioner och enheter i polisregion Stockholm:

Hastighetsöverträdelser: 287 Omhändertagna körkort: 39