7 000 hastighetsbrott lagförda under trafikveckan

Hand med mobiltelefon

Över 7000 personer bötfälldes för hastighetsbrott vid polisens nationella trafikvecka. Målet med trafikveckan är att sänka medelhastigheten på våra vägar och därmed rädda liv.

Nu har resultaten kommit in för den nationella trafikveckan som genomfördes av polisen mellan den 17 och 23 augusti. Fokus för veckan var hastighet i tättbebyggt område med riktade insatser runt om i landet särskilt vid skolor, förskolor och stadscentrum.

Totalt bötfälldes 7260 trafikanter, vilket är en ökning med drygt 40 procent i jämförelse med samma trafikvecka 2019.
– Största anledningen till ökningen är att polisen haft möjlighet att genomföra fler kontroller i år jämfört med tidigare år. Polisens nya digitala verktyg har också effektiviserat arbetet. Polisen kan utfärda böter på plats och slipper pappershantering och dessutom ökar rättssäkerheten för den enskilde genom det nya verktyget, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid Polismyndigheten.

Inte bara fortkörare

Polisens arbete med hastighet har stor betydelse för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Nationella trafikveckor genomförs regelbundet och bortsett från att kontrollera fortkörning, nykterhet, bilens skick eller körkort resulterar insatserna i möjlighet att uppdaga annan kriminell verksamhet. I samband med augusti månads trafikvecka rapporterades 132 narkotikabeslag, 5 vapenbeslag, 15 stölder och man fick även tag i 18 efterlysta personer.

Nästa trafikvecka äger rum vecka 38, även då med fokus på hastighet.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 34 var det fokus på hastighetskontroller i tättbebyggt område.
  • Hastigheten har en avgörande betydelse för hur illa utgången av en trafikolycka blir.

Här kan du läsa mer om polisens trafiksäkerhetsarbete:

Varför kontrollerar polisen fordon i trafiken?

Fler rapporterade trafikförseelser

Polisen går över till digital ordningsbot