Ansök om tillstånd för din skyttebana

Vart femte år behöver förlängning av tillståndet för din skyttebana ses över. Polisen genomför besiktning av din skyttebana men i år då pandemin råder kan viss tillfällig lösning vara aktuell.

Polismyndigheten genomför besiktning av skyttebanor. I de fall fysisk besiktning inte kan genomföras av Polismyndigheten kan besiktning ske genom så kallad egenkontroll. Det innebär att den sökande själv kan få fylla i en blankett med efterfrågade uppgifterna och bifogar fotografier. Därefter bedömer polismyndigheten om skjutbanan kan godkännas. När avgiften är betalad får du information om vad som gäller för din skyttebana.

Om skjutbanan godkänns i detta förfarande kommer tillståndet att vara villkorat att det gäller fram tills en fysisk besiktning genomförts, dock senast inom 12 månader.

Läs mer: Sök tillstånd för att använda skjutbana