Arbetet med verkställigheter har fortsatt trots coronapandemin

Arbetet med verkställigheter har fortsatt under 2020 för gränspolisen i region Stockholm. Detta trots pandemin och att få reguljärflyg har gått.

– Vi har fortsatt arbetet och vidtagit en rad egna åtgärder. I samband med att Kriminalvården genomför nationella charterflyg till olika länder i större utsträckning har vi anpassat våra metoder, bland annat genom spaningsinsatser som varit framgångsrika för att påträffa de som har verkställbara beslut, säger Per-Arne Kaati vid gränspolisen Stockholm.

Arbetet med verkställigheter sker i nära samarbete med Kriminalvårdens transporttjänst och Migrationsverket. De som utvisas saknar tillstånd att vistas i Sverige och har fått ett avlägsnandebeslut som vunnit laga kraft men ej lämnat landet frivilligt.

Initialt gör Migrationsverket försök för att de ska lämna landet frivilligt och när det inte sker ska utvisningarna verkställas av polis.

Antalet verkställigheter som gränspolisen i region Stockholm har genomfört fram till sista juli i år är marginellt färre än samma period 2019. Fram till sista juli 2019 var antalet verkställigheter 1475 och i år är antalet 1391 stycken.

– Man ska ta i beaktande att nästintill inga reguljärflyg gått de senaste månaderna. Vi har anpassat våra arbetsmetoder efter förutsättningarna och kunnat genomföra ett stort antal verkställigheter trots läget, säger Per-Arne Kaati.

Förbättrad process för återvändande