Carin Götblad lämnar region Mitt

Carin Götblad, regionpolischef i region Mitt

Bild: Polisen

Läs Carins ord: Jag kommer att sluta som regionpolischef. Mitt förordnande löper ut i slutet på hösten och jag slutar den 1 oktober.

Jag kommer sakna er väldigt mycket och vill verkligen tacka alla medarbetare, ledning och fackliga företrädare för mycket gott och roligt samarbete under de här sex åren. Vi har ju tillsammans fått ihop tre helt olika län till en region och samtidigt bekämpat extraordinärt grov brottslighet mycket offensivt. Region Mitt har också uppmärksammat barn och unga (dvs morgondagens vuxna) även som gärningsmän i debatten om extra utsatta brottsoffer.

Region Mitts resultat är mycket goda, till exempel ökar utredningsresultaten för tredje året i rad. Men givetvis finns fortfarande mycket att göra i vår komplexa organisation.

Det utvecklade samarbetet med kommunerna - inte minst i de särskilt utsatta och utsatta områdena - där vi fått till långsiktiga gemensamma strategier - är jag också stolt över, det vill säga att arbeta långsiktigt och uthålligt. Samma sak gäller för regionens likabehandlings- och jämställdhetsarbete, då vi genom långsiktigt strategiskt arbete på sex år ökat andelen kvinnliga chefer från 11% till ca 33% vilket innebär att Mitt och Stockholm ligger i topp och vårt etablerade samarbete med Samhall gör att ytterligare engagerade och duktiga medarbetare tillför och breddar vår kompetens.

Ulf Johansson, idag regionpolischef i Stockholm, tillträder som ny chef för Mitt den 1 oktober. Det känns roligt att kunna lämna över region Mitt med så mycket proffsiga och engagerade medarbetare till Ulf, som jag vet är en klok och erfaren samarbetsmänniska. Själv har jag fått gehör av rikspolischefen i min önskan att jobba många år än och då i den operativa polisverksamheten. Det känns spännande att se vad det blir och att både kunna använda min kompetens och få utvecklas vidare.

Stort tack och vi ses!

Hälsningar från Carin Götblad

Läs även Förändringar i Polismyndighetens ledning