Cyklar återfunna efter beslag och gripande av cykeltjuv i Falun

Fotografi av cyklister

Elcyklar, mountainbikes och cykelkärror har beslagtagits från brottsaktiva personer. Bild: Polisen

Under våren och sommaren har det förekommit en stor mängd cykelstölder i Falun. Efter ett aktivt arbete har polisen beslagtagit en mängd cyklar och har flera misstänkta för stölderna. Bland annat greps en misstänkt cykeltjuv under föregående helg.

Sedan i våras har det förekommit en hel del stölder av vanliga cyklar, elcyklar och cykelkärror i Falu kommun. Polisregion Bergslagen där lokalpolisområde Falun ingår har jobbat aktivt med dessa ärenden under våren och sommaren.

Polisen har identifierat ett antal särskilt brottsaktiva personer som misstänks ha tillgripit främst elcyklar, mountainbikes och cykelkärror i Falun.

De senaste veckorna har flera nyare elcyklar, mountainbikes och cykelkärror beslagtagits från berörda brottsaktiva personer. Några cyklar har omgående kunnat härledas till stöldanmälningar från sommaren, medan godsspårning fortfarande pågår i andra fall. Cyklar till värden om 10 000-tals kronor per styck har beslagtagits.

Den 2 augusti grep polisen dessutom en man för tillgreppsbrott av bland annat cyklar. Mannen anhölls men häktades inte, då tingsrätten bedömde att häktning inte stod i proportion till brottsmisstanken i det specifika fallet. Brottsutredningen pågår dock fortfarande.

Med bakgrund av de beslag av cyklar som polisen har gjort på sistone, påminner Polismyndigheten om vikten av att anmäla sin cykel stulen till Polisens kontaktcenter, PKC, via webben eller telefon 11414. Ange om cykeln är stöldmärkt, ramnummer samt särskilda kännetecken.

Det händer tyvärr alldeles för ofta att polisen tar cyklar i beslag som inte är anmälda som stulna. Det innebär att det blir betydligt svårare för den rätta ägaren att få tillbaka sin cykel.