Drygt 1 200 preliminärt antagna till polisutbildningen

En ny antagningsprocess har gjort att fler än tidigare har antagits till polisutbildningen. Fler distansutbildningsplatser och en anpassning av efterfrågan mellan olika utbildningsorter är åtgärder som ska fylla ännu fler platser.

– Intresset för att utbilda sig till polis ökar hela tiden. Den nya antagningsprocessen som infördes i år gör att fler infinner sig och genomför prövningen. Det går också att välja mellan tre terminsstarter och preliminärt är redan 1 253 studenter antagna till kommande tre terminer. Närmare hälften av platserna har redan fyllts till vårens polisutbildning, säger Eva Årestad Radner, nationell samordnare för polisens grundutbildning.

Inför höstens terminsstart av polisutbildningen nästa vecka är preliminärt närmare 800 antagna till 1 020 platser. För campusutbildningarna är platserna fyllda på tre av fem lärosäten, två av dem har också reserver. Alla tre distansutbildningar är fyllda och har också reservlistor.

Den nya antagningsprocessen har förbättrat möjligheten att följa hur intresset för de olika lärosätena ser ut över tid och efterfrågan på campus- och distansutbildningsplatser. En dialog pågår nu med lärosätena för att bättre kunna anpassa tillgång och efterfrågan för utbildningen mellan de olika lärosätena. Det stora intresset för distansutbildningen gör att dialog pågår för att utöka distansplatserna från 194 till 300 under 2021.

Allt fler poliser inom Polismyndigheten

Trenden fortsätter med att fler poliser återanställs och att färre lämnar sin anställning. Cirka 28 procent av de som slutat av annan anledning än pension har valt att komma tillbaka sedan 2015.

Under perioden januari-juli 2020 återanställdes 101 poliser och 435 poliser lämnade anställning, vilket är 119 färre jämfört med föregående år. Personalomsättningen för poliser de senaste 12 månaderna är 3,5 procent, varav drygt hälften är pensionsavgångar.

Sedan 31 december 2015 har Polismyndigheten vuxit med drygt 5 200 polisanställda. Den 31 juli 2020 uppgick antalet polisanställda till 33 475, varav 20 709 är poliser och 12 766 är civilanställda.