Över 760 körde för fort i polisregion Öst under trafikveckan

Den nationella trafikveckan (vecka 34) resulterade i över 760 hastighetsöverträdelser som i sin tur uppdagade andra brott exempelvis narkotikabrott samt att två efterlysta personer påträffades.

Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död. Skolorna är åter igång efter sommarlovet och i samband med det har polisen årligen en samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet utanför bland annat skolor och förskolor.

Under veckan (17-23 augusti) rapporterades över 760 hastighetsöverträdelser i polisregion Öst.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

I samband med hastighetskontrollerna uppdagades också annan brottslighet i polisregion Öst, bland annat narkotikabrott samt att två efterlysta personer påträffades och kunde gripas.

Förra året rapporterades 650 hastighetsöverträdelser under den nationella trafikveckan i polisregion Öst.

Fakta om trafikveckan 17-23 augusti i polisregion Öst

  • 769 rapporterade hastighetsöverträdelser. 248 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning
  • 160 rapporterade hastighetsöverträdelser i Östergötland
  • 356 rapporterade hastighetsöverträdelser i Jönköpings län
  • 253 rapporterade hastighetsöverträdelser i Södermanland
  • 18 anmälningar gällande narkotikabrott
  • 2 efterlysta personer påträffades
  • 14 underrättelseuppslag