Fjorton års fängelse för grova sexualbrott mot barn

En man i 45-årsåldern dömdes den 30 juli av Södertörns tingsrätt till 14 års fängelse för grova sexualbrott mot två barn.

Huvudförhandling i Södertörns tingsrätt hölls bakom stängda dörrar och sekretess råder fortsatt för att inte röja de två målsägarnas identiteter. De grova sexualbrotten har pågått under flera års tid. Omfattningen av övergreppen har varit så stor att det inte har varit möjligt för målsägarna att separera handlingarna från varandra. Inte ens den dömde mannen har själv kunnat säga hur ofta han förgripit sig på målsägarna. Målsägarnas redogörelser stöds av bevisning i form av foton och filmer som polisen beslagtagit. Mannen har erkänt brotten.

Dom meddelades den 30 juli. Mannen döms till fjorton års fängelse för två fall av grov våldtäkt mot barn vid ett stort antal tillfällen, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott och barnpornografibrott. Enligt läkarintyg har mannen inte lidit av någon allvarlig psykisk störning vid vare sig gärningarna eller undersökningen. Mannen frihetsberövades den 17 februari och har suttit häktad, han ska stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft. Mannen ska betala skadestånd till målsägarna med 550 000 kronor respektive 715 000 kronor.

Södertörns tingsrätt skriver i domen att mannen gjort sig skyldig till synnerligen allvarlig brottslighet och har visat stor hänsynslöshet mot målsägarna under hela den tid brottsligheten har pågått. Någon annan påföljd än ett långvarigt fängelsestraff kan därför inte komma i fråga. Maxstraffet för grov våldtäkt mot barn är 10 års fängelse, vid flerfaldig brottslighet är maxstraffet dock 14 års fängelse.