Fler villainbrott anmälda i Västerbotten – så agerar polisen

Ytterligare villainbrott har de senaste dagarna anmälts till polisen i Västerbotten. Polisen samordnar resurserna för att utreda ärendena samt kunna förhindra nya inbrott och lagföra gärningspersoner.

Sedan den 10 augusti har ett trettiotal villainbrott anmälts i Västerbottens län. Det finns tecken som tyder på att vissa av inbrotten hänger ihop, men det är inte klarlagt att alla inbrott har samband.

– Det är sammantaget sett ett stort antal ärenden, inbrotten är dessutom är spridda över flera orter runt om i länet. Många människor har drabbats och det är oerhört kränkande att få sitt hus genomsökt av tjuvar så att säga. Vi ser också att många andra känner en oro för att drabbas av inbrott i hemmet, säger Lars Westermark, chef för lokalpolisområde Skellefteå.

Polisen har samordnat resurser från hela länet i en särskild insats med anledning av villainbrotten. Fokus ligger dels på att hantera de pågående förundersökningarna bland annat för att söka eventuella kopplingar mellan ärenden, men också på att anpassa och samla den yttre verksamheten för att förhindra nya inbrott och kunna gripa gärningspersoner.

– När vi tidigare haft besök av kringresande ligor så har de begått ett antal brott och sedan snabbt lämnat landet. Nu har vi haft ett stort antal brott över en lång tid. Det tyder på att gärningspersonerna finns kvar i landet, alternativt har en lokal förankring. Vi kan inte utesluta att det rör sig om flera ligor, säger Lars Westermark.

Avbrutet inbrottsförsök i Malå

Polisen har dock under natten mot i dag tisdag genom sin närvaro lyckats avbryta vad som misstänks vara ett nytt inbrottsförsök i Malå.

– I ett villakvarter såg en patrull på håll två personer som vände och sprang direkt de märkte att de var iakttagna. Vi har sökt i området, dock utan att anträffa dem men vårt arbete fortsätter, berättar Lars Westermark.

Polisens insats kommer att fortgå och anpassas efter hur förundersökningarna framskrider samt utvecklingen gällande eventuella nya villainbrott.

Liknande tillvägagångssätt

Vid flera av inbrotten har följande kunnat konstateras:

  • Flera av inbrotten ägt rum nattetid i skydd av mörkret – men gärningspersonerna kan röra sig i området även andra tider på dygnet.
  • Gärningspersonerna verkar i vissa fall ha kommit till fots eller med cykel sista biten till brottsplatsen. Flera av inbrotten har föregåtts av en lokal cykelstöld i närtid. Därför är det extra viktigt att anmäla cykelstölder till polisen.
  • Det är främst guld och kontanter som tillgripits. I flera fall har värdesaker stulits trots att de förvarats i säkerhetsskåp/vapenskåp. Gärningspersonerna har haft med sig verktyg för att på olika sätt bryta sig in i skåpen, de har vält omkull tunga skåp för att lättare kunna ta sig in i dem.

Stanna utanför efter ett inbrott

För att inte riskera att förstöra eventuella spår på brottsplatsen så bör ingen gå in i en bostad efter ett inbrott innan polisen har genomfört en brottsplatsundersökning.

Fortsätt att tipsa polisen!

Polisen har redan fått många tips. Vi välkomnar ännu fler – allt är av intresse. Kontakta polisen på telefonnummer 114 14 för att lämna tips. Ring 112 vid ett pågående brott.

Tidigare artikel (inklusive tips för att förebygga bostadsinbrott)

Många inbrott i Västerbotten den senaste tiden