Förändringar i Polismyndighetens ledning

Regeringen har idag utsett Johan Olsson till ny chef för nationella operativa avdelningen (Noa) och stf. rikspolischef. I samband med att flera chefsförordnanden löper ut genomför rikspolischef Anders Thornberg nu flera förändringar i ledningen.

Förordnandena gäller från och med den 1 oktober 2020 och följande förändringar kommer att ske:

Ny chef för Nationella operativa avdelningen (Noa)

Johan Olsson har av regeringen förordnats till chef för Nationella operativa avdelningen (Noa) och ställföreträdande rikspolischef. Johan Olsson är idag operativ chef för Säkerhetspolisen.

Ny regionpolischef i Polisregion Stockholm

Rikspolischefen har idag förordnat Mats Löfving, nuvarande chef för Nationella operativa avdelningen, till regionpolischef för region Stockholm. Rikspolischefen har vidare förordnat Mats Löfving att jämte Johan Olsson vara ställföreträdande rikspolischef.

Ny regionpolischef i Polisregion Mitt

Rikspolischefen har idag förordnat Ulf Johansson, nuvarande regionpolischef i region Stockholm, till regionpolischef för region Mitt.

Carin Götblad, nuvarande regionpolischef i region Mitt, som under två decennier varit en del av Polismyndighetens ledning, kommer att gå vidare till nya operativa uppgifter inom polisen.

Regionpolischefen i Bergslagen går i pension

Nuvarande regionpolischefen för region Bergslagen, Dan Persson kommer att gå i pension vid årsskiftet 2020/21. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats och tjänsten kommer att lysas ut inom kort.

Rikspolischefens kommentarer

– Jag är mycket glad att få Johan Olsson som chef för nationella operativa avdelningen. Johan har med sin bakgrund som bland annat operativ chef på Säkerhetspolisen och flera år tillbaka i polisens nationella operativa ledningsgrupp, en gedigen erfarenhet från strategiskt och underrättelsestyrt operativt polisarbete, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Mats Löfving är en av de mest erfarna och kompetenta polischeferna i Sverige. Jag är mycket glad över att han tar sig an region Stockholm som är den största polisregionen i Sverige med drygt 7400 medarbetare.

– Nu förnyar och förstärker vi ledningen av svensk polis för att stå ännu bättre rustade att bekämpa den grova kriminaliteten. Genom förändringarna i Polismyndighetens ledningsgrupp säkras långsiktigheten i arbetet med att göra Sverige tryggt och säkert, avslutar rikspolischef Anders Thornberg.

Polismyndigheten bildades 2015 efter en sammanslagning av Rikspolisstyrelsen, de tidigare 21 länspolismyndigheterna samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Totalt består myndigheten av cirka 33 500 medarbetare. Vid årsskiftet löper flera centrala chefsförordnanden ut.

Till pressmeddelandet på regeringens webbplats.