Inkommen ansökan om torgmöte i Malmö

Mötes- och demonstrationsrätten är grundlagsskyddad och polisen kan endast vägra tillstånd till en allmän sammankomst om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid den tillståndssökta sammankomsten.

Polisen i Malmö har tagit emot en tillståndsansökan om att hålla ett torgmöte på Jägersrovägen den 28 augusti. De grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår, är långtgående.

Polisen är skyldig att följa rådande lagstiftning och tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi. Tillståndet kan dock ges med särskilda villkor eller krav på arrangören.

Med gällande lagstiftning finns utrymme för att uttrycka åsikter som provocerar och väcker känslor så länge man rör sig inom lagens ramar och inte uttrycker sig på ett sätt som kan klassas som hets mot folkgrupp. Bedömningen kan enligt lagstiftningen inte göras på förhand utan måste göras på platsen när mötet genomförs.

Polisen arbetar just nu med att löpande bedöma den ansökan som inkommit, bland annat gällande valet av plats och inget beslut är ännu fattat kring tillståndet.

Polisens arbete med allmänna sammankomster