Insats efter villainbrott i Västerbotten och Norrbotten

Polisen arbetar i en gemensam offensiv insats efter ett stort antal villainbrott i Västerbottens och Norrbottens län sedan mitten av augusti.

Sedan mitten av augusti uppgår antalet anmälda villainbrott i de båda länen till ett drygt fyrtiotal. Det är främst orter i inlandet som drabbats och det är oftast guld och kontanter som stulits.

– Vi tror att det kan vara flera olika ligor i farten och mycket tyder på att gärningspersonerna finns kvar i området. Det baserar vi på att tidigare inbrottsserier har ägt rum under en begränsad tid, medan brotten nu har fortgått under flera veckors tid. Det är ett nytt scenario, säger Lars Westermark, chef i lokalpolisområde Skellefteå.

Polisen samverkar över länsgränsen i en särskild insats för att kunna sätta stopp för villainbrotten och gripa gärningspersoner. Arbetet sker med både synliga och dolda resurser. Genom att samordna och kartlägga förundersökningar, underrättelser och iakttagelser så styrs resurserna efter aktuell lägesbild i syfte att försöka ligga steget före, eller i vart fall hack i häl, på gärningspersonerna.

– Vi har tillgång till ett stort antal yttre polisresurser inklusive helikopter, drönare och polishundar. Vårt arbete sker både synligt och dolt med ambitionen att nå framgång genom gripanden, berättar Lars Westermark.

Viktiga detaljer att observera

Det finns några detaljer i tillvägagångssätten vid inbrotten som sticker ut och som polisen därför vill göra allmänheten uppmärksam på. De flesta inbrotten har skett nattetid mellan klockan 00.00-05.00. Fönster är uppskruvade eller bortplockade, ofta i helt eller delvis insynsskyddade lägen. Säkerhetsskåp eller vapenskåp, även riktigt tunga sådana, har välts av gärningspersonerna som då lättare kunnat bryta sig in i dem.

Gärningspersonerna har flera gånger rört sig i området även dag- och kvällstid innan inbrotten. Mycket tyder på att de i vissa fall har promenerat eller cyklat sista biten till brottsplatsen. Flera inbrott har nämligen föregåtts av en lokal cykelstöld i närtid.

– Det är därför viktigt, särskilt för boende i inlandet, att så snabbt som möjligt anmäla cykelstölder till polisen. Likaså är det viktigt att anmäla om misstänkt stulna cyklar anträffas. Det kan vara en viktig information för att vi ska kunna förhindra nya villainbrott, säger Lars Westermark.

Den som anträffar misstänkt stulna cyklar ska inte vidröra dem eftersom viktiga spår då kan förstöras, utan istället kontakta polisen snarast.

– Var extra uppmärksam på okända personer som rör sig runt bostäder eller i villakvarter. Tänk på att de alltså kan gå till fots eller cykla i syfte att försöka smälta in. De kan också placera ut eller flytta om föremål utanför hus i samband med att de rekognoscerar. Därför är det bra att grannar hjälps åt att hålla koll på varandras hus, påpekar Lars Westermark.

Fortsätt att lämna tips!

Polisen har redan fått många tips, vilket vi är tacksamma för. Vi behöver mer information och är hjälpta av så många detaljer som möjligt. Notera till exempel klädsel, registreringsnummer på fordon med mera.

Kontakta polisen på telefonnummer 114 14 för att lämna tips. Ring 112 vid ett pågående brott.

Relaterade sidor

Råd om hur du kan minska risken för inbrott finns på sidan Bostadsinbrott – skydda dig.

Tidigare artiklar

Fler villainbrott anmälda i Västerbotten – så agerar polisen (nyhet från den 25 augusti)
Många inbrott i Västerbotten den senaste tiden (nyhet från den 21 augusti)

Presskontakt

Lars Westermark
Chef vid lokalpolisområde Skellefteå, polisområde Västerbotten
Telefon: 070-473 98 74

Petter Wikström
Chef vid lokalpolisområde norra Lappland, polisområde Norrbotten
Telefon: 010-568 45 90