Man dömd för sabotage mot blåljusverksamhet

För första gången i Sverige har en person dömts för sabotage mot blåljusverksamhet. (OBS - se rättelse nedan). Domen gäller en man som i mars i år kastade ett föremål mot en av polisens övervakningskameror i Valsta centrum i Sigtuna kommun.

Från årsskiftet förstärktes brottsbalken med ett nytt gradindelat brott, sabotage mot blåljusverksamhet. Nu har en man dömts för detta i Attunda tingsrätt.

”Det är i sak inte viktigt var den första fällande domen för brottet ”Sabotage mot blåljusverksamhet” kom, dock är det av största vikt att den kom så snart som möjligt efter paragrafens inträde den 1 januari 2020, säger Jan Evensson, enhetschef regionala utredningsenheten i Stockholm.

Mannen angrep och störde polisverksamhet genom att kasta ett föremål mot en av polisens övervakningskameror så att den upphörde att fungera. Gärningen kunde förväntas allvarligt försvåra polisens brottsbekämpande verksamhet och ingripandeverksamhet. Tingsrätten ansåg att mannen begick gärningen med uppsåt och han ska därför betala 769 kronor, eftersom enbart skyddskoppen på kameran gick sönder och kameran var intakt.

”Region Stockholm satsar stort på tillfälliga kameror i framför allt de utsatta och särskilt utsatta områdena. Det är därför glädjande att skadegörelse på dessa kameror bedöms som allvarligt”, säger Jan Evensson.

Tingsrätten skriver följande i domslutet: ”Det är inte klarlagt att (mannen) med säkerhet kunde veta att aktuell kamera tillhörde polisen. Av de uppgifter han lämnat har emellertid framgått att han insåg att det fanns en risk för att kameran han kastade något mot tillhörde polisen, med följd att det fanns en risk för att han skulle komma skada en av polisens övervakningskameror. Hans handlande har alltså innefattat ett medvetet risktagande vad gäller att sabotage mot polisens verksamhet”.

Mannen dömdes även för andra brott och den totala påföljden blev fängelse i ett år och åtta månader.

Rättelse
Detta är inte första gången en person döms för sabotage mot blåljusverksamhet. Sedan brottsrubriceringen sabotage mot blåljusverksamhet infördes i brottsbalken vid årsskiftet har en handfull domar fallit med denna brottsrubricering.