Många inbrott i Västerbotten den senaste tiden

Sedan torsdag den 13 augusti och fram till lunchtid i dag har totalt 21 villainbrott anmälts i Västerbottens län.

Villainbrotten har skett på flera olika orter. Det rör sig om 5 inbrott i Malå, 4 i Vilhelmina, 4 i Sorsele, 3 i Storuman, 2 i Lycksele, 2 i Robertsfors och 1 i Norsjö.

I de flesta fall så är det guld i form av smycken och kontanter som tillgripits. Inbrotten är spridda över ett stort område och det finns skillnader i tillvägagångssätt. Polisen undersöker naturligtvis eventuella samband, men i nuläget är det för tidigt att vilka eventuella samband som finns mellan inbrotten i Västerbotten, eller med inbrott i andra län i närtid.

Vid många av inbrotten har gärningspersonerna tagit sig in genom fönster eller dörrar i delvis eller helt insynsskyddade lägen. Husen har ofta genomsökts målmedvetet, i flera fall har värdesaker stulits trots att de förvarats i säkerhetsskåp då gärningspersonerna haft med sig verktyg för att på olika sätt bryta sig in i skåpen. Uppgifter tyder också på att flera av inbrotten ägt rum nattetid i skydd av mörkret. Gärningspersonerna kan i vissa fall ha kommit till fots eller med cykel sista biten till brottsplatsen.

Polisens samordnar de olika förundersökningarna för att kunna kartlägga händelseförlopp och eventuella samband.

– Jag har förståelse för och delar den oro och frustration som väcks hos målsägande och i samhället, säger Bo Sandström, gruppchef vid polisen och ansvarig för förundersökningarna i Malå och Norsjö. Han fortsätter:

– Bortsett från grova våldsbrott så är bostadsinbrott bland de allvarligaste brotten och utredningarna ligger högt uppe i vår prioritering. Vi samlar resurserna för att kunna gripa och lagföra dem som ligger bakom inbrotten, hjälpa målsägarna att få tillbaka sitt gods och även finns tillgängliga och till hands för ortsborna.

Kontakta polisen!

Alla iakttagelser och tips är av intresse för polisen – en liten detalj kan vara av yttersta intresse i en förundersökning eller för att förhindra nya brott. Vi ber därför medborgarna att vara vaksamma och hålla ett extra öga öppet. Kontakta polisen på telefonnummer 114 14 för att lämna tips. Ring 112 vid ett pågående brott.

Tips för att förebygga inbrott

Här är några råd om hur du kan minska risken för inbrott.

  • Flera av inbrotten har ägt rum när målsägarna varit bortresta. Brott i bostäder förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan. Hjälp varandra att ta hand om bostäderna, lämna helst inte huset obevakat.
  • Förvara inte guld, kontanter eller andra värdeföremål i hemmet. Om du ändå förvarar sådana värdeföremål hemma så använd godkända säkerhetsskåp, exempelvis vapenskåp, och förankra dem noga så att de inte till exempel kan vältas. Detta råd gäller oavsett skåpets vikt.
  • Läs mer på sidan Bostadsinbrott – skydda dig.