Mattias Ramsö blir ny chef i Borås

Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef Borås

Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef Borås Bild: Tomas Seger

Den 1 september tillträder Mattias Ramsö sitt nya jobb som lokalpolisområdeschef i Borås.

Vad vill du göra för medborgarna i lokalpolisområdet?
– Jag vill att medborgarna i lokalpolisområdets alla sex kommuner ska känna sig trygga med en lokalt förankrad polis. Stark lokal närvaro är ett av våra mål. Vi ska komma när man behöver hjälp, men också ha förmåga att utreda brott och tillhandahålla den service som ligger i vårt uppdrag. Vi ska vara en synlig och tillgänglig polisverksamhet.

Vad blir ditt första fokus?
– Jag behöver lära känna lokalpolisområdet och våra sex kommuner. Jag vet att det finns en väl utbyggd samverkan som jag är mån om att fortsätta. Även om jag har en övergripande bild av lokalpolisområdets operativa utmaningar vill jag få en djupare förståelse.

Vad vill du göra på längre sikt för att medborgarna ska fortsätta känna sig trygga?
– Just nu är det nationellt stort fokus på den grova brottsligheten, ofta kopplad till de särskilt utsatta områdena. Vi ser att problematiken inte bara finns i våra större städer utan även drabbar mindre städer och sprider otrygghet långt utanför tätorterna och de särskilt utsatta områdena. Polisen har en viktig roll i det här arbetet, men för att långsiktigt komma tillrätta med problematiken behöver samhället som helhet ta ett större grepp och där är bland annat en väl utbyggd samverkan och en stark lokal närvaro viktig. Vi vill vara en synlig och aktiv polis i hela lokalpolisområdet.

– Även om de grövre brotten tar mycket resurs får vi inte glömma vardagsbrottsligheten som drabbar många människor. Brotten som inte får de stora nyhetsrubrikerna men som får stora konsekvenser för den som drabbas, till exempel stölder. Det är också en viktig del i det trygghetsskapande arbetet att man känner att brotten av enklare karaktär hanteras professionellt.

Högupplöst bild för nedladdning

Bilden får endast användas av medier i redaktionellt syfte. Bilden får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtext. Vid publicering måste fotografens namn anges. 
Mattias Ramsö 2000x1500px 300 pixlar/tum. Fotograf: Tomas Seger.