Nationell trafikvecka med fokus på hastighet

Polis med fartkamera mäter hasighet på 30 sträcka

Med start måndag den 17 augusti genomför polisen en nationell trafikvecka med ökat antal trafikkontroller i tättbebyggt område. Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död.

– Det är många barn som börjar skolan eller förskolan denna vecka. Var ett föredöme i trafiken och bidra till att ge barnen en bra start i sin nya vardag, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid Polismyndigheten.

Polisen genomför under vecka 34 ett ökat antal hastighetskontroller på platser runt om i landet där det lokalt är allra viktigast. Det kan vara i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tättbebyggt område, till exempel i stadscentrum eller vid köpcentrum.

– Många är nu tillbaka på jobbet efter semestern. Det rör sig mycket folk på vägarna och alla ska kunna känna sig trygga och säkra. Vi vill att fler ska följa hastighetsbegränsningarna och ett sätt att uppnå det är genom hastighetskontroller, säger Ursula Edström.

Farthinder påminner förarna 

– Alla förare har ett ansvar att köra i lämplig hastighet och följa hastighetsgränserna. Men det handlar också om att skapa en vägmiljö som stöttar förare att följa den hastighetsgräns som gäller på vägen. Till exempel smalna av tätortsgator eller använda gupp så att det blir naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns, säger Hans Yngve Berg, analytiker på Transportstyrelsen.

Respektera 30-skylten vid skolor

Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

– För 2019 beräknas antalet allvarligt skadade till drygt 3 850 personer, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket. Många av dessa var oskyddade trafikanter som gångtrafikanter och cyklister. Men det finns goda möjligheter att överleva eller förhindra allvarliga skador om hastigheten är max 30 kilometer i timmen. Så var uppmärksam och håll hastighetsgränsen, än viktigare i områden där det finns många barn, som vid förskolor och skolor.  

– Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi skulle kunna spara många liv varje år om alla höll sig till hastighetsbegränsningarna, avslutar Ursula Edström.

Idag publicerar Transportstyrelsen olycksstatistik för juli månad.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 34 är det fokus på hastighetskontroller i tättbebyggt område.
  • Hastigheten har en avgörande betydelse för hur illa utgången av en trafikolycka blir.