Ökade insatser för trygghet i lokalpolisområde Rinkeby

På grund av ett flertal grova våldsbrott på senare tid i lokalpolisområde Rinkeby har polisen i region Stockholm inlett en så kallad särskild händelse för att kraftsamla mot våldsutvecklingen och för att öka tryggheten i lokalpolisområdet.

– Polisen ser mycket allvarligt på den senaste tidens grova våld och stora insatser sätts in för att stoppa våldsutvecklingen, öka tryggheten och intensifiera samarbetet med våra samverkanspartners, säger Maria Sundström, ansvarig för insatsen i lokalpolisområde Rinkeby.

Vid ett antal tillfällen har det under augusti skjutits i lokalpolisområde Rinkeby som innefattar stadsdelarna Husby, Akalla, Tensta, Rinkeby, Hjulsta och Spånga.

Polisen har därför ytterligare förstärkt sin resurs i området för att både förhindra brott men också för att utreda de brott som skett och för att öka tryggheten i området genom att finnas ute i lokalpolisområdet.

– Vi kan se att antalet skjutningar ökar i perioder och vi gör allt vi kan för att förhindra att ytterligare grova våldsbrott sker. Det handlar om riktade och samlade insatser mot de individer som vi tror ligger bakom detta, säger Palle Nilsson, kommenderingschef för den regionala särskilda händelsen.

Mobilt poliskontor på Rinkeby torg den 1 september
Arbetet för att långsiktigt öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalpolisområde Rinkeby har pågått under flera år med förstärkt resurs, en utvecklad samverkan med lokalsamhället och den senaste pusselbiten – ett nytt polishus i Rinkeby. Det senare öppnar sin reception för allmänheten den 1 september.

För att möta boende och näringsidkare kommer ett mobilt poliskontor att finnas ute på Rinkeby torg tisdag den 1 september mellan klockan 16-20. Tf lokalpolisområdeschef Therese Rosengren och flera lokala poliser kommer att finnas på plats för att svara på frågor och möta invånare. Samma dag öppnar också det nya polishuset i området.

Då många av de som är kopplade till denna grova kriminalitet är barn så sker nära samverkan med stadsdelen för att det ska vidtas åtgärder som minskar risken för att barn ska fastna i den kriminella miljön.

– Vi jobbar stenhårt i området och de skjutningar som skett gör att vi ytterligare stärker vår närvaro. Vårt arbete kommer att fortsätta med oförminskad styrka och det är tydligt att lokalsamhället och vi gör detta med förenade krafter, säger Maria Sundström, lokalpolisområde Rinkeby.