På fredag börjar årets licensjakt på björn i Dalarna

Fredag den 21 augusti börjar årets licensjakt på björn. Inför jakten har Länsstyrelsen i Dalarnas län och Polisen samverkat kring frågor om tillsyn under jakten.

Detta pressmeddelande görs tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. För mer information om Länsstyrelsens beslut, kartor över besiktningsstationer etc, gå gärna in på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

Under jakten får 48 björnar skjutas i Dalarna och precis som förra året finns en kvot på björnhonor i två av de fyra delområdena. Målet är en säker och välorganiserad jakt.

Årets björnjakt börjar den 21 augusti och pågår som längst till och med 15 oktober. Dalarnas läns viltförvaltningsdelegation har beslutat att jakten ska fördelas på fyra områden, med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

• Jaktområde 1 – Norra Dalarna: 10 björnar (varav minst 5 i område 1a)

• Jaktområde 2 – Östra Dalarna: 28 björnar

• Jaktområde 3 – Västra Dalarna: 8 björnar (med honkvot på 3 björnar)

• Jaktområde 4 – Södra Dalarna: 2 björnar (med honkvot på 1 björn)

Jaktregler

Precis som förra året måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar. Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn (för att använda åtel krävs tillstånd från Länsstyrelsen). Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet. Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober.

Samverkan mellan Polisen och Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om licensjakt, det är också Länsstyrelsen som besiktigar fällda björnar och avslutar jakten när de tilldelade kvoterna är fyllda. Polisen ansvarar för att arbeta förebyggande med tillsyn av vapen- och jaktlicenser. Det är också Polisen som utreder misstankar kring jaktbrott. Inför årets licensjakt har Polisen och Länsstyrelsen arbetat tillsammans för att utveckla sina rutiner inför jakten.

– Vi vet sedan tidigare licensjakter på björn att det är många jägare ute i skogarna och många björnar som fälls under kort tid. Därför är det viktigt att vi och polisen är samspelta i vårt arbete. Genom ett närmare samarbete vill vi bidra till en säker och välorganiserad jakt, säger Marie Edvall, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. 

Kontakt för media

Marie Edvall, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län

E-post: marie.edvall@lansstyrelsen.se

Telefon: 010 - 225 02 62

Björn Olander, gruppchef stöd och service, lokalpolisområde Mora, Polismyndigheten

E-post: johan.olander@polisen.se

Telefon: 010 - 567 1751