Polisen nekar tillstånd för allmän sammankomst

Med anledning av ordnings- och säkerhetsläget har polisen i region Syd i dag beslutat att neka tillstånd för allmän sammankomst i Malmö den 28 augusti.

Polisen i Malmö har sedan en tid arbetat med en ansökan om allmän sammankomst den 28 augusti i syfte att tala om islamiseringen i Norden och dess negativa konsekvenser utanför moskén i Malmö på Jägersrovägen. Under gårdagen, tisdagen den 25 augusti, inkom även en ansökan från Rasmus Paludan om att protestera mot islam. Dessa avsikter har varit kända en tid men ingen ansökan har tidigare inkommit.

Den grundlagsskyddade rätten att demonstrera och uttrycka sina åsikter är långtgående och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. Efter att ha behandlat ansökningarna gör polisen dock bedömningen att de allmänna sammankomsterna medför sådan risk för ordning och säkerhet att beslutet är att neka tillstånd. 

-  Vi på polisen står upp för alla människors lika värde och värnar alla människors trygghet och säkerhet. Vi måste ta hänsyn till säkerheten för både arrangör, deltagare och medborgare. Därför ser vi inte att vi har någon möjlighet att bevilja tillstånd, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad chef för polisområde Malmö.

Inom ramen för yttrandefriheten får man, för att väcka debatt, uttrycka åsikter som provocerar, väcker känslor och till och med uttrycka sig kränkande. Polismyndigheten får enligt lag bara vägra tillstånd om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten, med hänsyn till trafiken eller för att motverka en epidemi.  Polisens samlade bedömning är att säkerhetsläget är sådant att det faller inom ramen för den undantagsregel i ordningslagen som gör det möjligt att neka tillstånd.

Beslutet är fattat i dag, den 26 augusti, och de sökande har möjlighet att överklaga beslutet.

Mer om polisens arbete med allmänna sammankomster

Uppdatering 27/8: Vid lunchtid på torsdagen inkom en ny ansökan om allmän sammankomst till Polismyndigheten från det danska partiet Stram Kurs. Ansökan har därefter behandlats av polisens rättsavdelning och i början av torsdagskvällen fattades beslutet att neka tillstånd för även denna allmänna sammankomst. Grunderna till beslutet är desamma som till gårdagens beslut.

Uppdatering 28/8: Förvaltningsrätten har beslutat att fastställa Polismyndighetens beslut att neka tillstånd för allmän sammankomst. Läs mer: Förvaltningsrättens webbplats