Polisen ökar trafikkontroller för en säkrare skolstart

Trafikkontroll utanför skola

Polisen i region Stockholm genomför vecka 34 en nationell trafikvecka med ökat antal trafikkontroller i tättbebyggt område. Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död. Bild: Polismyndigheten

I samband med skolstarten denna vecka, genomför polisen i region Stockholm en insatsvecka för trafiksäkerhet. Polisen arbetar särskilt med att kontrollera hastighet, nykterhet och trafikmiljö runt skolor och förskolor.

Under trafikinsatsen med start måndag den 17 augusti, fördelas regionens polisresurser vid skolor, förskolor och andra platser i regionen där det är som viktigast att hålla hastigheten.

Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 kilometer i timmen och det är viktigt att hålla ner hastigheten. Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

- Dessa hastighetsbegränsningar är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen med många barn och ungdomar som korsar vägen, säger Fredrik Ståhle polis och trafikansvarig på trafikpolisen i Stockholm.

"Tillsammans skapar vi en tryggare trafikmiljö"

Många barn och unga som inte är vana vid trafiken, tar sig nu på egen hand på väg till och från skolorna.

- Som förälder är det bra om man tidigt får in tänket hos sina barn om trafiksäkerhet. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en tryggare trafikmiljö, säger Fredrik Ståhle.

Polisens trafiksäkerhetsarbete handlar om att rädda liv och att ingen ska skadas allvarligt i vägmiljön. Ett av polisens uppdrag är att aktivt jobba för en sänkt medelhastighet på våra vägar, då all forskning visar att detta räddar liv. Trafikinsatsen under vecka 34 är årligen återkommande och kommer att följas upp både regionalt och nationellt.

Polisens trafiktips inför skolstarten

  • Kontrollera barnens cykelhjälmar, att hjälmen sitter korrekt och att barnet använder den.
  • Du som är förälder, påminn dina ungdomar att det inte är tillåtet att köra klass 1-mopeder på cykelbanor och att de följer hastigheten.
  • Sluta rattsurfa. Polisen rapporterar många förare som kör samtidigt som den pratar, skriver, fotar eller filmar med mobiltelefonen och håller den i handen. Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter.
  • Du som är ute och kör i trafiken – varna inte andra trafikanter med hellysen om polisens trafikkontroller. Förutom att du själv kan få böter, riskerar just din varning till att skydda en person som kör onykter eller vårdslöst.