Polisens offensiva arbete mot kriminella i Göteborg fortsätter

Den senaste veckan har polisen kraftsamlat mot den pågående konflikten mellan grovt kriminella i Göteborg. Den särskilda händelse som inleddes i måndags fortsätter.

Under veckan har polisen förstärkt sin närvaro i Storgöteborgs lokalpolisområden. Samtidigt pågår ett offensivt polisarbete mot grovt kriminella individer och nätverk.

– Det är de laglydiga göteborgarna som drabbas hårt av de kriminellas agerande. Polisen arbetar stenhårt för att utreda de våldsbrott som inträffat, förhindra ytterligare våldsdåd och skapa trygghet för invånarna, säger kommenderingschefen Dan Windt.

Hög synlig närvaro

För att förebygga brott och skapa trygghet arbetar extra många uniformerade poliser ute i lokalpolisområdena. Samtidigt pågår en regional särskild händelse som innebär att Göteborgspolisen har tillgång till hela regionens samlade resurser som kan bistå i arbetet. Polisen samverkar också tätt med Göteborgs stad, bostadsbolag, frivilligorganisationer och andra aktörer som bidrar i det trygghetsskapande arbetet.

Offensivt arbete mot kriminella

Under veckan har polisen genomfört ett stort antal kontroller av personer och fordon med stöd av polislagen. Ett antal misstänkta brott har rapporterats varav fyra grova vapenbrott. Såväl vapen som narkotika har tagits i beslag. 26 personer har omhändertagits i samband med att kriminella har satt upp så kallade ”vägspärrar” i nordöstra Göteborg. Ett stort antal personer har även avlägsnats eller avvisats för att upprätthålla ordningen i området.

– Vi kommer att fortsätta vårt offensiva arbete mot kriminella och ha en hög närvaro för att våra invånare ska kunna känna trygghet i sin vardag. Jag vill uppmana allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser som kan hjälpa oss i vårt arbete. De kriminella som begår brott i vår stad ska utredas och lagföras, säger Dan Windt.

Misstänkta brott, beslag och frihetsberövade 22/8-27/8

  • 4 grova vapenbrott, 3 misstänkta frihetsberövade
  • 1 olaga frihetsberövande/grovt övergrepp i rättssak; 2 misstänkta frihetsberövade
  • 4 narkotikabrott
  • 4 pistoler i beslag
  • 500 gram amfetamin och en mindre mängd cannabis i beslag
  • 26 personer omhändertagna enligt PL § 13