Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning i centrala Stockholm

  • Kartbild över Gamla stan.
  • Kartbild över Norrmalm.
1/2

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 8§, 2p kamerabevakningslagen (2018:1200) i centrala Stockholm i området kring Stockholms slott/Riksdagen och Sergels torg genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster).

Detta gäller från 2020-08-28 kl. 09:00 längst fram till och med 2020-08-30.

UAS kommer att nyttjas av polis för att utreda, förebygga eller förhindra brott och ordningsstörningar.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.