Rättgång inleds i sexköpsärende i södra Stockholm

Fredag den 21 augusti i Södertörns tingsrätt inleds rättegången efter ett större tillslag mot flera lägenheter där det såldes sex i södra Stockholm tidigare i våras.

Rättegången som inleds idag fredag den 21 augusti gäller en insats mot ett flertal lägenheter i södra Stockholm där 20 kvinnor misstänks ha sålt sex till ett stort antal män.

I ärendet åtalas en man och en kvinna för grovt koppleri med människohandelsliknande inslag och fyra män för att ha köpt sexuella tjänster. Strafföreläggande gällande sexköp har redan utfärdats till ytterligare fyra män.

Under våren har polisen i region Stockholm genomfört en rad insatser mot sexköp och hittills i år har antalet anmälningar om sexköp ökat. Fram till den 17 augusti i år har 166 brott gällande köp av sexuell tjänst i region Stockholm registrerats. Motsvarande siffra för hela 2019 var 173 brott.

Uppmärksamhet fungerar avskräckande

En viktig del av arbetet mot sexköp är det brottsförebyggande arbetet. Dels att tydliggöra och informera om att det är ett brott att köpa sex, dels att berätta om att detta är en brottslighet som polisen jobbar mot. Att läsa i media om att man åker fast har troligen en avskräckande effekt.

Polisen arbetar på olika sätt för att komma åt prostitutionen. Det är både genom uppsökande verksamhet och spaning. Det förekommer också relativt ofta att grannar kontaktar polisen om att det misstänks förekomma prostitution i en bostad i huset.

– Det som allmänheten kan göra är att vara uppmärksam på om det är människor i trapphuset som de inte känner igen. Om man ser någon okänd kan man säga hej och fråga vem personen ska till. Det är brottsförebyggande i sig och sprids i köparkretsar att folk i huset har koll, säger Christian Frödén, vid människohandelssektionen vid regionala utredningsenheten hos polisen i region Stockholm.

Samverkan sker också med flera av Stockholms hotellkedjor. Hotellpersonalen har mer kunskap om sexhandel i dag och många hotell frågar efter polisens hjälp för att undvika prostitution.