Säker vapenhantering under jakten

Jägare

Att tänka på inför jaktsäsongen, säker vapenhantering Bild: Jägare

På sina håll har jakten startat och vi från polisen vill påminna om säker vapenhantering i samband med jaktsäsongen.

För att jakten ska bli så säker som möjligt vill vi påminna om att hantera vapnet på ett säkert sätt. Patron ur gäller och man får inte heller förvara skott i magasin. Det är inte heller tillåtet att transportera vapen i ett motorfordon, vare sig fyrhjuling, bil eller vid färd i terräng med vissa undantag ex. hämtning av fälld älg.

Kom ihåg att ta med dig vapenlicensen alternativt vidimerat vapeninnehav på det statliga jaktkortet och att ha med dig den under hela jakten. Det räcker inte med en kopia eller en bild i telefonen, utan originalet måste finnas med på plats.

Om du tänker ge dig ut i skogen men inte är jägare så behöver du tänka på att klä dig så att du syns, gärna i reflexväst. Ge dig gärna till känna till jägarna, men stör inte jakten. Ta hänsyn till varandra och bemöt varandra på ett respektfullt sätt.

Det finns nära 300 000 jägare i Sverige, varav drygt åtta procent är kvinnor. Omkring 270 000 av dessa jagar älg.

Regler för jaktvapen