Hur arbetar polisen mot skjutningar i Gävleborgs län

Fyra skjutningar har på kort tid drabbat Gästrikland

Hur arbetar polisen mot skjutningar i Gävleborgs län 

- Vi har sett en ökning av skjutningar i år jämnfört med tidigare år inom den kriminella miljön. Det är ett problem som kommer från storstäderna och som har spridit sig ut i landet till större och medelstora städer, säger t.f. polisområdeschef för Gävleborgs län Lars Jansson. 

Den senaste tiden har det inträffat fyra skjutningar på kort tid i Gästrikland. En skjutning i Hofors den 10 augusti och tre skjutningar i Gävle, 23 juli på Öster, 5 augusti Nordost och 8 augusti Andersberg. I Gävleborgs län har vi haft ett 15-20 tal skjutningar hittills i år. 

Ingen har omkommit vid de skjutningar som har skett i år. Skadorna har varit lite av olika karaktärer allt från lindrigt till svåra skador. Ingen tredje person har kommit till skada och det är vi mycket tacksamma för. 

-Vi arbetar intensivt med skjutningar i polisområde Gävleborg och använder de resurser vi har i polisområdet. Samverkan inom region Mitt och med nationella enheter om tillgängliga resurser sker kontinuerligt. Vårt arbete är detsamma som skedde vid insatsen Rimfrost, som var en nationell särskild händelse tidigare i år i region Mitt, säger Lars Jansson.

Polisen i region Mitt har en god bild över de kriminella miljöerna och de konflikter som pågår och följer dem noga. De kriminella ska alltid veta att polisen och rättsväsendet är efter dem och kommer att göra allt för att störa deras verksamhet. 

Risken för att tredje person kan skadas av en förlupen kula finns, men inriktningen från polisens sida är att vara synliga i aktuella områden så mycket som möjligt för att förebygga skjutningar. 

Beslag av vapen m.m. 

I arbetet mot de kriminella nätverken gör polisen beslag av vapen av olika slag, pistoler revolvrar, automatvapen, sprängmedel och stickvapen. Belagen sker bl.a. i fordon och bostäder hos de kriminella. 

- Så snart vi får kännedom om att skjutvapen finns ute bland den kriminella miljön, gör vi allt för att komma åt dessa. Det är viktigt att eftersöket av vapen sker så snart vi får kännedom om det, säger Lars Jansson.

Iakttagelser och vittnesuppgifter 

Polisen får bra vittnesuppgifter från personer som har sett skjutningar och är tacksamma för att vittnen berättar vad de har sett och iakttagit. 

Det är bland de kriminella det råder en tystnadskultur mot polisen och det innebär att utredningarna är svåra att leda till åtal och fällande domar. 

Mobilt poliskontor

Polisen fortsätter att arbeta mot problembilden i Gävle och kommer att den närmaste tiden öka sin närvaro i Sätra och Andersberg. 

Den kommande helgen 15 och 16 augusti kommer polisen att besöka Andersbergs centrum lördag och söndag mellan klockan 11:00-16:00, med sitt mobila poliskontor. 

Det kommer att stå en husbil intill Andersbergscentrum dit allmänheten kan komma och lämna tips. 

T.f. polisområdeschef Lars Jansson