Tillfälliga bevakningskameror vid polisstationen i Vännäs

Från fredag den 28 augusti och i 90 dagar framåt så finns tillfälliga bevakningskameror vid polisstationen i Vännäs.

Bakgrunden till kamerorna är att det på kort tid inträffat två fall av skadegörelse. I maj i år anlades en brand i anslutning till polisstationens entrédörr och stenar kastades in genom flera fönster. Branden kunde släckas innan den hann sprida sig, men hela byggnaden blev rökskadad. Den andra händelsen ägde rum så sent som natten mot lördag den 22 augusti då stenar återigen kastades in genom flera fönster, en händelse som utreds som skadegörelse.

För några år sedan inträffade ytterligare en skadegörelse genom att någon kastade in större stenar genom två fönster.

– Det här är något vi ser allvarligt på. Att blåljusverksamheten angrips och störs kan få kritiska följder för samhället och medborgarna i de fall vi hindras eller försenas att utföra våra uppdrag. Medborgarna drabbas dessutom i egenskap av skattebetalare, säger Michael Rystedt, chef för lokalpolisområde Umeå.

Det finns i nuläget ingen skäligen misstänkt i de aktuella förundersökningarna.

– Vi bedömer att det finns risk för fortsatt brottslighet riktad mot polisstationen i Vännäs. Därför har jag fattat beslut om tillfällig kamerabevakning som ett komplement till övriga polisiära insatser, säger Michael Rystedt.

Syftet med bevakningskamerorna är att kunna förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet kan även skapa bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.

Kamerorna kommer enligt nuvarande beslut att sitta uppe i 90 dagar från och med fredag den 28 augusti.

Presskontakt

Helén Kelly
Stf. chef lokalpolisområde Umeå
Telefon: 114 14