Trafikkontroller för ökad trygghet vid skolstart

Trafikkontroll vid skola

Under vecka 34 har polisen extra kontroller utanför skolor och förskolor för att öka tryggheten i samband med skolstart. Bild: Lars Hedelin

Denna vecka är det skolstart över hela landet. Det innebär att många barn och unga är ute och rör sig i trafiken. Därför genomför polisen en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på trygghet och hastighet framför allt kring skolor och förskolor.

Den 17 till 23 augusti har polisen i hela landet extra fokus på trygghet och hastighet i tätorterna. Insatsveckan är gemensam för hela EU och återkommer varje år.

– Insatsveckan är viktig för att uppmärksamma att det är sänkt hastighet utanför skolor och förskolor just för att öka säkerheten för våra mest oskyddade trafikanter, säger Gustav Rosén Zetterberg i lokalpolisområde Varberg.

Sänkt hastighet vid skolor

Vid många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h. Dessa hastighetsbegränsningar är satta utifrån trafikmiljön på platsen och med hänsyn till att många barn och unga vistas där.

– Vi kommer framför allt att ha kontroller på vägar där barn och unga rör sig, som till exempel vid skolor och förskolor. Men vi kommer även att finnas på andra platser i tätorterna där många oskyddade trafikanter rör sig och där hasigheten är 30-50 km/t, säger Gustav Rosén Zetterberg.

Säkra cyklar och mopeder

Många barn och unga börjar skolan denna vecka och för de minsta är det ofta första gången de ska vara ute i trafiken själva. Insatsveckan vill därför också uppmärksamma tryggheten för unga i trafiken generellt.

– Förutom att hålla anpassad hastighet i tätorterna är det viktigt att se över barnens cyklar och cykelhjälmar inför skolstarten. När det gäller mopeder är det bra att påminna om att även de ska hålla gällande hastighet och att mopeder klass 1 inte får köra på cykelbanorna, säger Gustav Rosén Zetterberg.

Polisen arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att nå nollvisionen i trafiken. 

Nationell trafikvecka med fokus på hastighet.