Trygghetsskapande trafikkontroller vid skolstart

Fotografi av trafikpolis.

Under vecka 34 kontrollerar polisen i region Bergslagen trafikmiljön runt skolor och förskolor. Bild: Polisen

Under vecka 34 startar skolorna igen efter sommaren och i samband med det har polisen varje år en samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet utanför bland annat skolor och förskolor.

Insatsveckan är gemensam i EU och under vecka 34 kontrollerar polisen i region Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län) hastigheten, nykterheten och trafikmiljön runt skolor, förskolor och andra utsatta platser. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad. Trafikinsatsen pågår under hela veckan och kommer att följas upp både regionalt och nationellt.

Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h. Dessa hastighetsbegränsningar är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen med många barn och ungdomar som korsar vägen.

– Skolmiljön ska vara en säker plats även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Till exempel finns det en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i låga hastigheter. Därför är det viktigt att inte överskrida hastighetsgränsen vid dessa platser, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Ett av polisens uppdrag är att aktivt jobba för en sänkt medelhastighet på våra vägar, då all forskning entydigt visar att detta räddar liv. Till exempel kan en sänkning av medelhastigheten med 2 km/tim innebära en minskning av antalet döda med 10 procent. En av förutsättningarna för att lyckas sänka medelhastigheten är att polisen idag tillämpar en låg tolerans vid avrapportering. Det innebär att polisen rapporterar om en förare kör 6 km/tim eller högre över tillåten hastighet.

– Men det finns även andra viktiga åtgärder för att göra trafikmiljön tryggare: Föräldrar bör kontrollera barnens cykelhjälmar, att hjälmen sitter korrekt och att barnet använder den. Föräldrar kan även påminna sina ungdomar att det inte är tillåtet att köra klass 1-mopeder på cykelbanor och att de följer hastigheten, säger Leif Svensson.