Våldsbrott bland barn har ökat

Under de senaste åren har antalet anmälda våldsbrott med gärningspersoner som är under 15 år ökat. – Kartläggningar och kunskap finns - nu är det handling som gäller, säger Carin Götblad regionpolischef i region Mitt, i en filmad intervju.

I intervjun, som filmades i samband med den nationella Barnafridskonferensen, redogör Carin Götblad för vad polisen gör, men lyfter särskilt fram föräldraansvaret samt att kommunerna måste hitta en ordning för att med mycket större tydlighet fånga upp kriminalitet hos barn och koppla konsekvenser vid normbrytande beteenden.

 – Så sker inte tillräckligt idag och det är oerhört frustrerande för poliserna på fältet att se hur dessa tonåringar fortsätter sin brottsliga bana samtidigt som allt fler unga brottsoffer och deras föräldrar inte får någon som helst upprättelse, utan tvärtom blir allt räddare för att anmäla, säger hon.

Hot leder till att allt färre vågar anmäla

Barnen som utsätts är mycket rädda och får ofta ta emot hot efter händelsen vilket kan leda till att varken målsägarna eller föräldrar vågar anmäla eller medverka i utredningar.

– Vi har väldigt många barn som berättat att de farit oerhört illa i samband med våldsbrott, till exempel personrån, misshandel, olaga hot och trakasserier. Om det här skulle ske mot oss vuxna på väg till eller från arbetet skulle det vara helt oacceptabelt, så varför agerar vi inte så när det gäller unga? säger Carin Götblad.

– I regeringens 34-punktsprogram annonseras en rad åtgärder med sikte på att hejda brottsutvecklingen hos barn och unga. Det är både stödjande och repressiva åtgärder. Det är en stor möjlighet för alla oss som arbetar med barn och unga att se till att det blir en bra balans och att det kommer ut bra effekter av de satsningar som sker, avslutar Carin Götblad.

Intervjun med Carin Görblad är gjord av Barnafrid/Linköpings universitet och den filmades i samband med den nationella Barnafridskonferensen. Här ser du filmen.

Läs mer om polisens arbete med brott mot barn och unga

Brott mot barn och unga

Ungdomsbrott