150 körkort omhändertagna under trafikvecka i Stockholms län och på Gotland

Mellan den 7 till den 13 december genomfördes en trafikvecka med fokus på hastighet i Stockholms län och på Gotland. Över 1500 förare rapporterades för hastighetsöverträdelse under insatsen och 150 förare fick sina körkort omhändertagna.

Trafikveckan med fokus hastighet syftar till att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten.

– Resultatet visar att det är många som behöver tänka på att sänka hastigheten så att trafiksäkerheten ökar. Vi vet att hastigheten har ett direkt samband med hur allvarliga personskadorna blir vid en olycka, säger Göran Bolinder, trafikansvarig hos polisen i region Stockholm.

Kontrollerna har skett genom fasta laserkontroller, genom rörlig hastighetsövervakning med civila och polismålade fordon och med mobila ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll) kameror.  

I samband med kontrollerna har också tre vapen tagits i beslag, fyra personer omhändertagits enligt utlänningslagen, 19 personer rapporterats för narkotikabrott och fyra personer frihetsberövats för att de var efterlysta. I ett av fallen var personen efterlyst för att ha begått grova stölder i Belgien.