Attunda tingsrätt dömde två män för att ha sålt starksprit till unga

När polisen arbetade i en annan utredning kom det fram information om alkoholförsäljning till unga. Med hjälp av den informationen startades en utredning och i förra veckan meddelades domen av Attunda tingsrätt.

Båda männen var åtalade för att vid två tillfällen sålt alkohol till unga. Försäljningarna skedde vid Altorp, Täby kommun och köparna var vid tillfället 15 respektive 16 år.

Den äldre av de åtalade männen var även åtalad för att ha sålt alkohol till unga vid nio andra tillfällen, dessa åtal ogillades av tingsrätten.

Tingsrätten gör bedömningen att det inte finns någon tvekan om att köparna var under 20 år.

En av de åtalade männen är minderårig och han dömdes till ungdomsvård. Den andre mannen, född 1996, dömdes till fängelse i sex månader. Båda männen dömdes för grovt brott mot olovlig försäljning av alkohol. Domen kan överklagas till Svea hovrätt fram till 4 januari.