Elva döms för djurrättsaktioner i Västsverige

Elva personer döms för inblandning i djurrättsaktioner i Västsverige. Sju av dem döms för brott mot maskeringsförbud i samband med en aktion mot en minkfarm i Halland.

Flera djurrättsaktivister, varav några var maskerade, inledde en aktion vid minkfarmen norr om Falkenberg i Halland i augusti förra året. Samtidigt som aktionen pågick stod en av de tongivande personerna inom den radikala djurrättsrörelsen inför rätta i Varbergs tingsrätt.

Polisen i region Väst som sedan förra året har en pågående insats mot brottsaktiva djurrättsaktivister var väl förberedd, dels för att värna den grundlagsskyddade rätten till opinionsbildning, dels för att hantera eventuella ordningsstörningar.

När aktivisterna angrep grindarna till minkfarmen och stämningen blev mer hätsk meddelade polisen maskeringsförbud. De aktivister som inte tog av maskeringen rapporterades.

Enligt domen i Varbergs tingsrätt döms sju av dem till dagsböter för brott mot lagen om förbud mot maskering i vissa fall. Bevisen bestod av filmer och bilder.

Två av dem som döms för brott mot maskeringsförbudet deltog också i en aktion mot minkfarmen i november för tre år sedan. Den händelsen tas upp i samma dom. De två aktivisterna döms för olaga intrång efter att olovligen tagit sig in på minkfarmens område den gången. Ytterligare fyra aktivister döms för samma brott medan en person frias. Straffet i samtliga fall blev dagsböter.

Insatsen mot brottsaktiva djurrättsaktivister i region Väst har gett märkbara resultat, enligt Tobias Bergkvist, chef för regionala utredningsenheten och regionalt ansvarig för insatsen:

– Arbetet har fått till följd att ett antal aktiva personer inom miljön har dömts för brott riktade mot personer inom djurhållningsbranschen och att inflödet av ärenden i regionen därefter minskat påtagligt, säger han.

Bakgrund: Insatsen mot brottsaktiva djurrättsaktivister i region Väst:

Sedan två år tillbaka har polisregion Väst intensifierat sitt arbete mot brottsaktiva djurrättsaktivister. Syftet är att ta ett samlat grepp om brottsligheten. Inom ramen för insatsen har polisen bland annat:

  • utsett ämnesansvariga inom varje polisområde
  • skapat en tydlig process där brottsanmälningar som kan kopplas mot problematiken samordnas och prioriteras
  • riktat en intern informationsinsats mot polisens förundersökningsledare i regionen för att öka förståelse och kunskap
  • ökat antalet aktiviteter i den yttre polisverksamheten. Verksamheten är underrättelsestyrd och har bland annat riktat sig mot aktioner som aktivisterna genomfört.