Felaktigheter upptäckta vid två av tre byggen i Södertälje

Under tisdagen den 8 december hade polisen ihop med bland annat Arbetsmiljöverket tillsyn på ett antal byggen i Södertälje. Tillsynen resulterade i nio personer som saknade arbetstillstånd, 400 000 kronor i sanktioner samt ett stoppat bygge.

På tisdagens samverkanstillsyn på tre byggen i området Glasberga i Södertälje deltog Arbetsmiljöverket, Skatteverket, gränspolisen och Södertäljepolisen. Vid tillsyn av en arbetsplats påträffades nio personer av utländsk härkomst vilka saknade arbetstillstånd i Sverige. Polisen tog beslut om avvisning vilket verkställdes direkt av gränspolisen i region Stockholm. Polisen har upprättat en anmälan gällande brott mot utlänningslagen, då arbetsgivaren hade anställda som saknade arbetstillstånd.

Dålig arbetsmiljö stoppade bygge 

Vid tillsynen fick ett företag 400 000 kronor i sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket på grund av bristande arbetsmiljö och ett bygge stoppades då en anställd arbetat på en avsats utan skyddsräcke.

Polisen har regelbundna samverkanstillsyner i region Stockholm.
– Vi ser att det finns ett stort behov av samverkanstillsyner i Södertälje där alla parter kan fokusera på sina ansvarsområden. Vid nästan alla tillsyner vi genomför stöter vi på oegentligheter kring olovlig arbetskraft och bristande arbetsmiljö. Många gånger saknas det skyddsanordningar, vilket kan innebära en direkt livsfara för de anställda, säger Jonas Packalén vid Södertäljepolisen.

Polisens arbete med inre utlänningskontroller