Fler kameror i västra Stockholm för att öka tryggheten

Lokalpolisområde Järva har nu satt upp en tillfällig bevakningskamera i Spånga centrum för att öka tryggheten.

– Vi ser ständigt över den lokala lägesbilden och provar olika arbetsätt för att öka tryggheten. Vi ser just nu ett behov i Spånga centrum med anledning av att antalet personrån som framför allt drabbat ungdomar i området har ökat, säger Mats Törnblom, kommunpolis i lokalpolisområde Järva, och fortsätter:

– Utredningarna går framåt och polisen har identifierat misstänkta i flera av rånen. Men behovet av ökad trygghet kvarstår och som ett led i detta arbete kommer lokalpolisområdet, utöver kameraövervakning, ha ökad fysisk närvaro i Spånga centrum.

Bevakningskameror placeras vid knytpunkter där många människor rör sig och på brottsutsatta platser. Från den första januari 2020 gäller en ny lag som innebär att polisen inte behöver söka tillstånd hos Datainspektionen för att sätta upp kameror, vilket gör att kamerahanteringen inte behöver fastna i långa ansökningsförfaranden när behovet av kameror uppstår.

Sedan tidigare finns det ett 40-tal kameror uppe i lokalpolisområde Järva. Kamerorna har suttit uppe sedan 2017 och varit till hjälp i många brottsutredningar, bland annat i två mordutredningar som ledde till fällande dom.