Första domen i Västmanland för oaktsam våldtäkt

Polisen i Västmanland har lagt ner ett gediget utredningsarbete som nyligen ledde till att tingsrätten dömde en man för oaktsam våldtäkt. Det är den första domen i Västmanland för oaktsam våldtäkt som ingår i nya samtyckeslagen som infördes 1 juli 2018.

Händelsen utspelade sig sommaren 2020. En flicka mellan 15-18 år och en man i 25-årsåldern, som inte var bekanta med varandra sedan tidigare, träffades och åkte till en folktom plats utomhus. Det slutade med att mannen frågade om de skulle ha sex vilket flickan först var tveksam till. Efter en stund sa hon nej flera gånger och visade inga tecken på att hon ville ha sex, men han lyssnade inte och genomförde ändå ett samlag med henne.

Polisen fick kännedom om händelsen någon dag efter det inträffade och i samband med det upprättades en anmälan.

– En stor utmaning i det inledande arbetet var ta reda på vem mannen var, det enda spår vi hade var ett konto på sociala medier som troligtvis tillhörde mannen, säger Maria Ridderstolpe som arbetade med utredningen.

Polisens IT-forensiker fick fram identiteten på mannen bakom kontot, men det räckte inte för att misstänka honom för brott. Polisen anordnade då en fotokonfrontation där flickan pekade ut mannen bland tolv andra fotografier på män. Det räckte för att mannen skulle misstänkas för brott och tätt därpå hämtades han in på förhör.

I förhören nekade mannen till brott och sa att han inte fått uppfattningen att hon inte ville ha sex med honom, tvärtom så ville hon det. Men DNA-analyser, datainhämtning och vittnesförhör stärkte flickans berättelse och åklagaren valde att väcka åtal mot mannen gällande våldtäkt i första hand och oaktsam våldtäkt i andra hand.

– Det här var inte en överfallsvåldtäkt där det förekom hot eller våld. Flickan var från början osäker till sex, sedan ville hon inte. Hon sa nej och han ska vara säker på att hon har gett sitt medgivande. Annars har han, som det står i domen, varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att flickan inte deltog frivilligt i samlaget, säger Maria Ridderstolpe.

I slutet på november dömdes mannen mot sitt nekande till ett års fängelse för oaktsam våldtäkt av Västmanlands tingsrätt.

– Domen är resultatet av ett gott arbete från polispatrullen som först träffade flickan till de som arbetat med att analysera spår och hållit förhör. Samarbetet med åklagaren har också varit en viktig faktor för att utredningen skulle bli så bra som möjligt.

– Den här domen är viktig på flera sätt, inte minst för brottsoffret och framtida liknande fall, avslutar Maria Ridderstolpe.

Det är meddelat att domen kommer att överklagas.

Utdrag ur tingsrättens dom

”Om en person vill ha sexuellt umgänge med någon som förhåller sig passiv eller ger dubbeltydiga signaler får han eller hon ta reda på om den andra personen vill. Ett sådant krav på den som utför en sexuell handling med en annan person gäller inte bara vid det inledande skedet, utan kvarstår under hela tiden det sexuella umgänget består.”

”Som tingsrätten konstaterat ovan är det bevisat att den XX har genomfört ett samlag med YY som inte deltog frivilligt, men inte att han företog gärningen med uppsåt. Eftersom tingsrätten har funnit det bevisat att XX insåg risken för att Sekretess inte deltog i samlaget frivilligt, dvs. att han var medvetet oaktsam, finner tingsrätten att det är bevisat att han varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess inte deltog frivilligt i samlaget.”