Förtroendet för polisen ökar i region Syd

Allt fler uppger att polisen bryr sig om lokala problem. Allt färre har drabbats av våldsbrott och stöld. Känslan av otrygghet ökar däremot något, visar årets trygghetsmätning.

Enkäten, som gick ut under hösten, har skickats ut till drygt 72 900 boende i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Det övergripande resultatet visar att de boende upplever färre problem där de bor jämfört med ifjol.

Drygt tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten uppger att de inte har utsatta för några brott det senaste året.

Andelen som uppger sig ha blivit utsatta för våld, stöld och fullbordade bedrägerier minskar. Andelen som utsatts för mängdbrott, det vill säga våld, stöld och skadegörelse tillsammans, ligger på 14,2 procent – vilket är den lägsta nivån som uppmätts. Däremot är det något fler som utsatts för skadegörelse specifikt.

Något fler av de som svarat på enkäten uppger att de känner sig otrygga ute ensam sent på kvällen och något färre känner sig trygga ensam ute sent på kvällen, i år jämfört med 2019. Det innebär ett trendbrott i år.

– Vi ser inget naturligt samband med det som framkommer i undersökningen i övrigt. Tvärtom brukar den konkreta trygghetskänslan hänga ihop med känslan av att polisen bryr sig. Men det kan ju bero på andra saker som händer i vår omvärld – hur pandemin och andra faktorer påverkar är osäkert, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef.

Enkäten visar att allt fler, de senaste fem åren, tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. Det uppger 47,6 procent i år jämfört med 40,5 procent 2016.

Samtidigt är allt färre direkt kritiska mot polisens lokala arbete. Den andelen ligger på den lägsta nivån sedan mätningen startade i större skala år 2000. I år uppger 11,6 procent att de är kritiska till polisens lokala arbete jämfört med 15,2 procent 2016.

– Att de boende tycker att vi bryr oss om de lokala problemen är väldigt viktigt och är ett bra betyg till vår samverkan med kommunerna för att reducera brott och andra problem. På sina håll tror vi också att operation Rimfrost haft en positiv effekt, säger Jarl Holmström.

Dessvärre uppger endast 36 procent av de som svarat på enkäten att de anmäler de brott de utsatts för. Andelen har sjunkit sedan 2012.

– Det här måste vi ta till oss och fundera vidare över. Handlar det till exempel om ett bristande förtroende för vår förmåga att lösa brott, handlar det om att anmälningsförfarandet uppfattas som krångligt eller anmäls endast sådant som uppfattas som mycket allvarligt? säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningen i polisregion Syd.

Fakta: Så används undersökningen

• Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i samtliga 58 kommuner i regionen nedbrutna i 240 områden.
• Frågeställningarna är utifrån fem huvudområden: ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, konkret otrygghet och polisens lokala agerande.
• Årets trygghetsmätning i region Syd har skickats ut till drygt 72 900 medborgare mellan 16 och 85 år.
• Den preliminära svarsfrekvensen är 61,23 procent – vilket kan betraktas som mycket högt för en enkätundersökning av denna typ.
• Undersökningen görs tillsammans med de 58 kommunerna och skickades ut under hösten.
• Lokala resultat kommer att presenteras under december och januari.
• Resultatet av trygghetsmätningen ses som aktuell operativ underrättelseinhämtning och ligger till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommun och andra samarbetspartners under kommande år.