Fortsatt arbete för att fånga upp unga i riskzon

Från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, kommunpolis Carl Besslinger, lokalpolisområdesschef Kjell Olsson, Henrik Lindh, kommundirektör  Orust kommun och Evike Sandor, t f kommundirektör Tjörns kommun.

Från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, kommunpolis Carl Besslinger, lokalpolisområdesschef Kjell Olsson, Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun och Evike Sandor, t f kommundirektör Tjörns kommun.

Arbetet för att fånga upp ungdomar i Tjörn, Orust och Stenungsund som riskerar missbruk eller kriminalitet kommer att fortsätta 2021. Det lovar polisen och de tre kommunerna i det nya medborgarlöfte för nästa år som nu är klart.

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust har sedan 2017, då det första gemensamma medborgarlöftet togs fram, arbetat tillsammans för att fånga upp ungdomar som riskerar missbruk eller kriminalitet.

Ett resultat av arbetet är att anmälningarna av framför allt narkotikabrott för eget bruk ökat sedan 2017, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att brottsligheten faktiskt har ökat.

– Ju aktivare polisen är desto fler brott uppdagas. När vi upptäckte fler ungdomar kunde vi snabbare uppmärksamma föräldrar, skola och sociala myndigheter på problemet, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund.

Många av ungdomarna är väldigt unga och därför väljer polisen och kommunerna att behålla samma inriktning som tidigare i medborgarlöftesarbetet 2021. Polisen kommer att fortsätta arbete för tidig upptäckt, bland annat genom samverkan med skolorna.

– Vi ser att ett långsiktigt arbete kommer att ge resultat så småningom. Vi har arbetat mycket mot skolorna och fått väldigt bra feedback från föräldrar i år. Det tar några år för att nå ut på ett bra sätt gentemot föräldrarna, så vi kommer att fortsätta med de insatser som pågår, säger Ulf Darell, kommunpolis i Tjörn och Orust.

Ett konkret uttryck för det arbete som sker är att polisens yttre personal har delat upp områdets skolor mellan sig som sina ansvarsområden, vilket har inneburit snabba kontaktvägar och förbättrat samarbete med respektive skola. Polisen kommer även att ha ett fortsatt fokus på hastighet och drogpåverkade förare, och lovar att genomföra minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger.

– Även här kommer vi att ha fokus på unga i riskzon. Det är ett problem i alla våra kommuner, säger Ulf Darrell.

Kommunerna lovar under 2021 att genomföra föräldrastärkande insatser, samt insatser för att minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar. Kommunerna lovar också insatser för ökad trafiksäkerhet, liksom fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Läs mer:

Information medborgarlöften och kommunernas arbete

Relaterad läsning:

Polisen i Fyrbodal har tagit fram en ”föräldraskola” för att öka medvetenheten om ungas drogbruk:
Föräldraskolan vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogmissbruk.

Narkotikasituationen i siffror

Tabell 1:
Narkotikabrott januari-juni 2016-2020 i Södra Fyrbodal (Stenungsund, Tjörn och Orust)

Narkotikabrott 2016 2017 2018 2019 2020
Eget bruk 98 146 95 116 125
Överlåtelse 3 6 4 3 7
Innehav 36 40 27 40 58

(Siffrorna avser samtliga anmälningar, alla ålderskategorier)

Tabell 2:
Narkotikabrott (samtliga varianter) där misstänkt är upp t o m 20 års ålder (vid brottsdatum). Perioden avser 2017-2020, januari tom juni.

Kommun 2017 2018 2019 2020
Stenungsund 15 59 52 36
Tjörn 10 1 2 8
Orust 3 3 3 13