Frågor om trygghet till barn och unga i Knivsta

Fram till och med den 8 januari kan barn och unga i åldrarna 11-18 år svara på frågor om hur de upplever tryggheten i Knivsta kommun och på så sätt hjälpa till att göra Knivsta ännu tryggare.

Vartannat år gör kommunen och polisen medborgarlöften tillsammans. Löftena innehåller åtgärder som vi fokuserar extra på i arbetet för ett en trygg kommun under de följande två åren.

För att ta fram löftena behöver vi undersöka hur du som bor i Knivsta upplever tryggheten i kommunen. I år vill vi veta särskilt hur barn och ungdomar mellan 11-18 år upplever tryggheten.

– Ungdomar är ofta utsatta för brott men det är sällan vi frågar dem hur dem ser på trygghet, säger Jonas Jeffsell, kommunpolis i Knivsta. I år vänder vi vår medborgardialog direkt till barn och unga för att tillsammans med dem göra ett redan tryggt Knivsta ännu tryggare.

Frågorna i enkäten har tagits fram av ungdomar tillsammans med tjänstepersoner i kommunen och polisen. Frågorna bygger mycket på vad ungdomarna har tyckt är relevant att fråga om.

– Det är viktigt att lyssna på våra barn och ungdomar när det kommer till trygghetsfrågor, säger Ida Larsson, samordnare integration och folkhälsa i Knivsta kommun.
– Vi är nog alla överens om att det är viktigt att arbeta för att Knivsta ska vara en trygg kommun för våra barn och unga. För att veta hur vi bäst gör det är ett första steg att lyssna på barnen – hur upplever de tryggheten i kommunen?

Är ditt barn mellan 11-18 år? Låt ditt barn vara med och påverka och svara på enkäten. Tillsammans med annan information kommer ditt barns svar hjälpa oss att ta fram medborgarlöften nästa år.

För att komma till enkäten med frågorna, gå in på den här länken: https://a.entergate.se/knivsta/trygghet

Svara på enkäten senast den 8 januari 2021.

Medborgarlöften och lokal samverkan