Gränspolisen förbereder för Brexit

Gränspolisen etablerar sig i Göteborgs hamn.

Gränspolisen etablerar sig i Göteborgs hamn. Bild: Polisen

Från och med första januari ska britterna kontrolleras på samma sätt som andra resenärer från tredje land. Därför måste gränspolisen anpassa sitt arbetssätt när det gäller kontroller av resenärer och yrkestransporter.

I januari, när Storbritannien lämnar EU, kommer gränspolisen att behöva kontrollera en ökad mängd flyg och fartyg från tredjeland vid gränsövergångarna. Kustbevakningen och tullen kommer också finnas på plats.

– Engelsmännen kommer att behöva tillstånd för att vistas och arbeta i Sverige, säger Mikael Holmgren, biträdande sektionschef på gränspolisen. För att kunna kontrollera det krävs utökad bemanning vid gränskontrollen på Landvetter.

Handeln med England sker däremot till största del via sjötrafik, vilket innebär att gränspolisen behöver etablera sig i hamnmiljön.

– Vi kommer behöva utöka våran närvaro i hamnen för att omhänderta gränskontrollerna, med anledning av Brexit. Men vi vet att det förekommer olika typer av brottslighet där och en ökad närvaro ger oss också större möjlighet att agera, säger Mikael Holmgren.