Hastighetsvecka för ökad trafiksäkerhet i Polisregion Stockholm och Gotland

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor är det avgörande att hastighetsbegränsningarna följs. Därför genomför polisen i region Stockholm en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller under vecka 50, mellan den 7 och 13 december.

Hastigheten och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse ifall en olycka sker och hur allvarliga följder trafikolyckan får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller på olika platser i regionen. Trafikkontroller är också en mycket bra metod för att upptäcka fordon som kriminella färdas där narkotika, vapen och stöldgods kan beslagtas.

– Vi behöver alla göra mer för att minska antalet döda och skadade i trafiken och där har polisen en mycket viktig roll. För hög hastighet är allt för ofta orsaken till att skadorna vid en olycka blir mycket allvarliga, säger Göran Bolinder som är trafikansvarig vid polisen i region Stockholm.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Där vi alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Polisens roll är att se till att reglerna följs och att reagera samt agera på felbeteenden i trafiken.

Hastighetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt, dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.