Hedersmotiv bakom unik dom

I slutet av oktober dömdes en man för misshandel i Skellefteå tingsrätt, till fängelse i 1 år och 2 månader. Fallet är ett av de första där den nya straffskärpningsgrunden för brott med hedersmotiv använts i domen.

I augusti i år attackerade den nu dömde mannen sin son med en kniv och uttalade även dödshot mot sonen. Bakgrunden är en skilsmässa och pappan agerade för att återupprätta sin familjs och släkts heder.

Hedersmotiv bakom gärningen

Under utredningen blev det snabbt tydligt att det var ett hedersmotiv som låg bakom gärningen, men ofta är ärenden som begås i en hederskontext komplexa och kan vara svåra att identifiera och utreda.

I det här fallet gav mannen sonen skulden för skilsmässan och tyckte att han hade dragit skam över familjen och hela släkten. Han dömdes i Skellefteå tingsrätt för misshandel till fängelse i 1 år och 2 månader.

– Domen sänder en tydlig signal. Såvitt jag vet är det första gången den nya straffskärpningsgrunden användes i en dom, det är viktigt att visa att vi inte accepterar hedersrelaterat våld och förtryck, säger kammaråklagare Jonas Fjellström.

I förra veckan kom även domen i ett uppmärksammat ärende i Kiruna, där en ung man höggs ihjäl på en buss. Även bakom detta brott låg ett hedersmotiv.

Hedersrelaterad brottslighet en prioriterad fråga

Sedan tidigare är arbetet mot hedersrelaterad brottslighet en prioriterad fråga inom Polismyndigheten och ingår i satsningen mot särskilt utsatta brottsoffer. Bland annat har det rekryterats fler än 300 nya medarbetare som arbetar mot brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

Straffskärpningsgrunden för brott med hedersmotiv som använts i domen ovan, har funnits sedan 1 juli 2020. I samband med straffskärpningen infördes även rubriceringen barnäktenskapsbrott i brottsbalken och ett utreseförbud i lagen om vård av unga, för den som riskerar att föras utomlands för barnäktenskap eller könsstympning. I början av oktober presenterades slutbetänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” som kommer ge polisen ytterligare möjligheter att lagföra förövare om det föreslagna hedersbrottet införs.

Särskild hedersmarkering för tidig upptäckt

Sedan september 2019 finns en hedersmarkering i polisens utredningssystem där den som granskar en anmälan kan göra en bedömning om det finns anledning att utreda ett hedersmotiv.

– Syftet med markeringen är att tidigt identifiera brotten för att rätt åtgärder ska kunna vidtas, berättar Jenny Edin, kommissarie och processledare för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet vid polisen.

Sedan hedersmarkeringen infördes har drygt 1000 ärenden fått en hedersmarkering.

– Vi ser hedersmakeringen som ett bra arbetsverktyg. Den ökar chanserna för att polisen ska kunna agera rätt redan från början. Det gäller både själva brottsutredningen och skyddsarbetet med de utsatta, säger Jenny Edin.

Polisen medverkar i myndighetsgemensam kampanj

Under december månad medverkar polisen i en myndighetsgemensam kampanj under ledning av Utrikesdepartementet. Kampanjen syns i kollektivtrafiken i Stockholm, Malmö och Göteborg samt i sociala medier. Den riktar sig bland annat till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och till yrkesverksamma.

– Ofta saknar målsägande helt stöd från sina anhöriga eftersom dessa inte sällan ställer sig bakom gärningspersonen och skuldbelägger målsägande. Därför är det så viktigt att vi med gemensamma krafter sprider information om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och var man kan hitta stöd och hjälp, avslutar Jenny Edin.

Myndigheter i gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersbrott

Enligt polis och åklagares definition är hedersrelaterad brottslighet brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder.

I princip alla brott kan vara hedersrelaterade. Det är motivet som avgör. Exempel på vanligt förekommande brott är misshandel, hot, ofredande, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, dataintrång och olika former av sexualbrott. Även mord förekommer.