Inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge

Sverige införde i december 2020 ett särskilt inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien. Detta utökades den 25 januari 2021 till att även omfatta Norge, och uppdaterades igen 1 februari (Uppdaterad 2021-01-31).

Inreseförbudet gäller fram till och med den 14 februari och anledningen till förbudet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset.

Undantag från inreseförbudet

Följande undantag gäller från och med 1 februari 2021 för utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien, Norge eller Danmark med undantag för:

 • personal som transporterar gods eller annan personal inom transportsektorn,
 • diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda,
 • främmande staters kurirer,
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och som behövs för organisationernas verksamhet,
 • personer som kan styrka att de bor eller arbetar, eller ska bo eller arbeta, i Sverige t.ex. med ett giltigt uppehållstillstånd,
 • brittiska medborgare som har beviljats eller ansökt om uppehållsstatus, eller som på annat sätt kan styrka att de bor eller arbetar i Sverige,
 • personer med trängande familjeskäl,
 • barn under 18 år som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm, samt den person som ledsagar barnet,
 • förälder som reser i syfte att träffa ett barn under 18 år som bor i Sverige,
 • hälso- och sjukvårdstransporter,
 • utlänningar som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
 • utlänningar som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
 • militär personal och annan personal som kan styrka att de reser in i Sverige inom ramen för internationellt försvarssamarbete,
 • utlänningar som behöver färdas över gränsen för att utöva renskötsel,
 • utlänningar som reser via Sverige, mellan Bornholm och en annan del av Danmark. 

Styrka undantag

Observera att det är ditt ansvar som resenär att kunna styrka din rätt till undantag i gränskontrollen och/eller familjeband, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, födelse- eller adoptionsbevis, läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård och/eller utdrag ur folkbokföringen. Observera att dessa endast är exempel. 

Krav på covid-19 test före ankomst

Utlänningar som reser från Storbritannien måste även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Personal inom transportsektorn är undantagna från detta krav.

Kravet på negativt covid-19-test omfattar även barn, men barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och dennes ledsagare är dock undantagna.

Provsvaren ska komma från ett auktoriserat laboratorium. Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet.

Lista över auktoriserade brittiska laboratorier.

Även provresultat från NHS godtas.

Trängande familjeskäl

Trängande familjeskäl avser akuta situationer som exempelvis förlossning, begravning och palliativ vård. Hur detta kan styrkas finns i frågor och svar om inreseförbudet.

Bosatt i Sverige

För att räknas som bosatt måste man kunna styrka att man har eller kommer att ha sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. Detta görs till exempel med ett utdrag från folkbokföringen.

Resa till eller från Bornholm

Från och med 1 februari 2021 får utlänningar resa via Sverige om de reser mellan Bornholm och en annan del av Danmark. Detta ska kunna styrkas med biljett för vidare färd, till exempel en så kallad BroBizz. Även hälso- och sjukvårdspersonal som utför arbete på Bornholm, samt hälso- och sjukvårdstransporter till och från Bornholm är undantagna. Inreseförbudet gäller fortfarande för resor från Bornholm till en flygplats i Sverige eller resa vidare till en annan destination än Danmark. 

Svenska medborgare

Övriga möjligheter till undantag finns inte i nuläget. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet, då de har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Detta gäller dock inte familjemedlemmar till svenska medborgare.

Följ övriga rekommendationer

Rätten att resa in i Sverige ger inte undantag från att följa övriga påbud eller rekommendationer som finns för att bromsa smittspridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19 om du har varit i Storbritannien eller Sydafrika och kommit till Sverige den 12 december 2020 eller senare.

Alla som har vistats i Norge de senaste 14 dagarna rekommenderas att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med ett uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Beslut fattas vid gränskontrollen

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras generellt med hänvisning till lagstiftningen och är inget förhandsbesked. I första hand hänvisas frågor till:

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Frequently asked questions: entry ban (English)

Operatörer som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på webbplatsen.

Förordningarna om tillfälligt inreseförbud på sidan Lagstöd och länkar

Vill du veta mer?

Relaterat innehåll

Brexit

Nya regler av gränskontroll gäller från och med 1 januari 2021 i och med att Storbritannien lämnar EU. Mer information finns på polisens sida om Brexit.

Så påverkas resandet till Sverige

Frågor och svar om hur inreseförbudet påverkar utlänningar som reser in i Sverige finns på polisens frågor och svar på svenska och engelska. Dessa uppdateras löpande.

Frågor och svar om inreseförbudet

Frequently asked questions: entry ban (English)