Insats mot dopning ger resultat

Dopning är inte sällan en del av den organiserade brottsligheten och våldsbrott. Polisen har nyligen genomfört en insats mot dopning och besökt ett antal gym i centrala Göteborg.

Under två dagar har polisen i Storgöteborg city jobbat riktat mot dopning. Det är ett led i att motverka dopningsbrott i sig. Men det är samtidigt ett sätt att förebygga andra typer av brott.

– Dopningsbrott kan många gånger vara en grund för annan typ av brottslighet. Vi kan se att personer som begår grova våldsbrott inte sällan tar olika dopningspreparat för att trubba av sina känslor i samband med exempelvis skjutningar eller andra grova brott. Det finns också en koppling till relationsärenden och mäns våld mot kvinnor, säger Johan Ekström på spaningssektionen vid polisområde Storgöteborg.

Stor produktion

I Sverige finns i dagsläget en omfattande produktion av dopningspreparat. I samband med en spaningsinsats tidigare i höstas upptäckte polisen en storskalig produktion av dopningspreparat i en lagerlokal i Göteborg. Vid husrannsakan och beslag av olika postförsändelser som huvudmänen skickat, beslagtog polisen dopningsklassade steroider som motsvarar cirka 1,9 miljoner enheter. Tre män åtalades tidigare i april för grovt dopningsbrott.

– Det handlade om i det fallet om ett samlat värde på flera miljoner. Vi har idag en större inhemsk produktion än import av färdiga dopningspreparat. Det är förhållandevis enkelt att tillverka och det mesta går att beställa på nätet, säger Johan Ekström.

Andra brott

Pengar som genereras i produktionen av dopningspreparat kan även användas till att finansiera den grova organiserade brottsligheten.

– Det kan vara pengar som används till att köpa skjutvapen eller sprängmedel. Kan vi jobba mot den här problematiken, kan vi även få effekt på annan brottslighet, säger Johan Ekström vidare.

Samverkan

Polisen deltar i en rad olika samverkansforum för ökad trygghet. Även kring dopningsbrotten finns det en samverkan. Bland annat är en del etablerade gymkedjor med i ett nätverk för att motverka dopning och har ett nära samarbete med polisen.

– Vi har en bra samverkan med ett antal gymkedjor och det ger oss bättre förutsättningar för att motverka den här typen av brott. Inte sällan hör de av sig till oss om de misstänker att någon dopar sig eller säljer preparat. Det är en viktig del i vårt förebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Johan Ekström.

Resultat i urval

Dopning eget bruk 10

Dopning innehav 3

Narkotika eget bruk 7

Narkotika innehav 2

Narkotika överlåtelse 1

Knivlagen 1

Husrannsakan 9