Kamerabevakning på Kronoparken i Karlstad

Kronoparken i Karlstad

Stadsdelen Kronoparken i Karlstad kamerabevakas för att öka tryggheten.

Kameror i offentlig miljö har under veckan satts upp på Kronoparken i Karlstad för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i området.

Kamerabevakningslagen ger polisen möjligheter att montera kameror i områden för att öka tryggheten.

Fokus på området

Lokalpolisområde Karlstad har sedan ett par år ett ökat fokus på brottsförebyggande och brottbekämpande insatser på Kronoparken. Mycket av arbetet sker i nära samverkan med kommunen, bostadsbolaget KBAB och föreningslivet.

Kamerorna är placerade centralt i området där många människor rör sig, verksamheter finns och är viktiga träffpunkter. Det är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta dessa i området.

Integritet

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker finns skyltar för att upplysa om detta. Polisen har både möjlighet att se i realtid från kamerorna och inspelat material.

Kamerabevakning

Polisen bedriver kamerabevakning på ett antal offentliga platser i landet med både fasta, tillfälliga och andra mobila kameralösningar som exempelvis UAS/drönare. Det kan röra sig om kontinuerlig bevakning av vissa gator och torg men också tillfällig bevakning i samband med festivaler, fotbollsmatcher och andra evenemang.

Här kan du läsa mer om polisens kamerabevakning