Klart för automatisk bildanalys

En porträttbild på Niclas Appleby, en övervakningsbild där Niclas känns igen samt åtta fler bilder som hat matchats med hans porträttbild. bilder

Så här kan det se ut när systemet får uppmaningen att visa de personer i några filmer som bäst stämmer överens med personen längst upp till vänster. Alla bilder föreställer Niclas Appleby. Bild: Polisen

Polisen har fått godkänt från Datainspektionen att använda automatisk bildanalys i utredningar. Det här kommer att förkorta handläggningstiden.

– Automatisk bildanalys är ett verktyg för förundersökningar med stora mängder bild- och videomaterial. Det är fortfarande ett manuellt arbete som krävs men det förkortar helt klart analystiden, säger Niclas Appleby, forensiker inom bildanalys vid nationellt forensiskt centrum.

Den nya tekniken gör det möjligt att automatiskt analysera objekt som finns i en utrednings bild- och videomaterial, exempelvis fordon, kläder, vapen eller väskor. Även ansikten och registreringsnummer kan filtreras fram och analyseras.

Analys av ansikten innebär att känsliga biometriska uppgifter kommer att behandlas. Det är också anledningen till att polisen initierade ett förhandssamråd med Datainspektionen, som anser att Polismyndigheten har rätt att behandla personuppgifter på det sätt som metoden innebär. Samtidigt har Datainspektionen lämnat skriftliga råd som polisen kommer att följa innan myndigheten implementerar tekniken.

Innan automatisk bildanalys används görs en bedömning av när behandling av personuppgifter är absolut nödvändig i det enskilda fallet.

Polismyndigheten kommer att vidta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att minimera risken för intrång i den personliga integriteten.

Å andra sidan kan den nya tekniken även tillämpas på sätt som främjar personlig integritet. Tekniken kan användas för att maskera bort valda objekt och anonymisera till exempel ansikts- eller personobjekt i bild- eller videomaterial som ska lämnas ut eller visas offentligt. Verktyget gör det också möjligt att i ett tidigare skede avfärda personer som inte är relevanta i en utredning.

– Sökningar med den nya metoden kommer inte att samköras med polisens register eller ha kopplingar till kameraövervakning i realtid. Den nya tillämpningen sträcker sig till bild- och videomaterial som finns i en förundersökning, säger Niclas Appleby.

Pilotprojekt lett av nationellt forensiskt centrum

  • Nationellt forensiskt centrum har använt automatisk bildanalys i ett pilotprojekt där även it-avdelningen, rättsavdelningen, nationella operativa avdelningen, bildanalysgruppen i polisregion Stockholm och det EU-finansierade projektet Utsatta områden har deltagit.
  • Resultatet har visat på kortare handläggningstid, högre kvalitet på analysresultat och bättre arbetsmiljö för handläggarna.
  • Verktyget ska successivt rullas ut i polisregionerna, först i storstadsregionerna.